אורד רכשה 35.5% ממניות חברת הבת שלה

החברה רכשה מניות מאורד מערכות בקרה ובכך מגדילה את אחזקותיה בחברה הבת ל-100%

קנסות. (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

חברת אורד בע”מ, המתמחה בביצוע פרויקטים בארץ ובחו”ל בתחום המתח הנמוך והבטחון, בשליטת משפחת אדורם וסולג פיתוח, רכשה 35.5% מחברת הבת אורד מערכות בקרה בע”מ מידי קרנות מנוף אוריגו (“אוריגו”) בתמורה ל-53 מיליון שקל.

לאחר רכישת המניות, אורד בע”מ מחזיקה ב- 100% ממניות החברה הבת.

בנוסף, באותו מועד פרעה החברה יתרת הלוואה שהועמדה לה על ידי אוריגו בסך כולל של כ-15 מיליון שקל.

רכישת המניות של החברה הבת ופירעון ההלוואה לאוריגו מומנו באמצעות הונה העצמי של החברה, רווחים ראויים לחלוקה של חברת בת והלוואות מתאגידים בנקאיים.

יו”ר אורד, ניר פלג אמר כי “ההסכם לרכישת מלא ההחזקה באורד מערכות בקרה משקף את האמון הרב שלנו בפעילות החברה הבת ובפוטנציאל העסקי שלה”.