אחרי שנים: הסכם לפתרון החוב הפלסטיני לחברת החשמל

שר האוצר, מנכ"ל האוצר, מתאם פעולות הממשלה בשטחים והשר לעניינים אזרחיים ברשות הפלסטינית חתמו על מתווה עקרונות לפתרון החוב ולהסדרת משק האנרגיה של הרשות הפלסטינית

חתימת ההסכם עם הפלסטינים (צילום: דוברות משרד האוצר)

הסכם עקרונות לפתרון משבר חוב החשמל של הפלסטינים נחתם היום (שלישי) במעמד שר האוצר, משה כחלון, על ידי מתאם פעולות הממשלה בשטחים, אלוף יואב פולי מרדכי, מנכ”ל משרד האוצר, שי באב”ד והשר לעניינים אזרחיים ברשות הפלסטינית, חסיין א-שייח.

הסכם העקרונות יבטיח את תשלום החוב לחברת החשמל לישראל ויסדיר את משק החשמל והאנרגיה הפלסטיני.

ככל שחלף הזמן גדלו וטפחו החובות לחברת חשמל לישראל עד לכדי חוב עתק של כשני מיליארד שקלים.

החוב מהווה נטל על חברת חשמל לישראל וחסם להגדלת היצע האנרגיה לכלכלה הפלסטינית ולפיתוח כלכלי בר קיימא ברשות.

אספקת האנרגיה לתושבים הפלסטיניים התבצעה באופן מבוזר, ואילצה את חברת חשמל לישראל לפעול מול מספר רב מאוד של לקוחות ללא כתובות אחת, בין אם מדובר בחברות חלוקה פלסטיניות ובין אם מדובר בלקוחות פרטיים.

בנוסף, הרשות הפלסטינית לא הייתה מופרדת באופן מלא מהרשת הישראלית, מצב אשר הקשה על קבלת אחריות מלאה מהצד הפלסטיני.

המתווה כולל שני עקרונות אשר פותרים את בעיית החוב הפלסטיני, ומסדירים את משק האנרגיה ברשות הפלסטינית, לרבות הסכמה על מנגנון קבע לאספקת חשמל בשטחי הרשות. על פי עקרונות אלו, ניהול משק החשמל הפלסטיני יועבר לאחריות הרשות הפלסטינית בהיבטים תפעוליים ומסחריים.

לצורך כך, יוקם גוף אשר ירכוש חשמל באופן בלעדי מחברת החשמל לישראל ויישא באחריות מלאה לתשלום בעבור צריכת החשמל של התושבים הפלסטיניים.

לצורך כיסוי החוב, תשלם הרשות הפלסטינית סכום של 570 מאות מיליוני שקלים לחברת החשמל והיתרה תשולם בפריסה של 48 תשלומים.

מסכום החוב הופחתו חלק ממרכיביו בגין תעריפים וריביות עודפות שהצטברו לאורך השנים.

בהתאם להסכם, יוקמו שני צוותי עבודה מקצועיים ישראליים-פלסטיניים לגיבוש הסכם מסחרי בין הצדדים ולצורך הגדרת אופן העברת האחריות ניהול משק החשמל.

ההסכם יביא לביסוס יחסי מסחר יציבים והוגנים בין חברת החשמל לרשות הפלסטינית, שיבטיחו תשלום מלא של הצריכה העתידית של הפלסטינים, כמו גם פיתוח פרוייקטים חדשים בתחום האנרגיה. יישום המתווה הינו צעד קריטי על מנת להבטיח אספקת חשמל רציפה ומספקת לתושבי הרשות הפלסטינית, ולצורך פיתוח כלכלי של הרשות לטובת כלל תושביה.

בנוסף, ישראל תעביר לרשות הפלסטינית את האחזקה של 1.14 מיליארד שקלים שהצטברו בעבור כספים של פלסטינים.