איזה מהלך יחסוך למשק 12.5 מיליארד דולרים?

תחנת הכוח אורות רבין בחדרה צילום: יוסי וייס

לקראת הדיון מחר (שני) בועדת הכלכלה של הכנסת מפרסם המשרד להגנת הסביבה דו”ח ראשון מסוגו על בחינת החלופות להשבתה ולשימור של 4 יחידות הפקה פחמיות בתחנת הכוח ‘אורות רבין’.

על פי הדו”ח ניתן להשבית את היחידות הישנות והמזהמות הללו ולשמרן בעתודת חירום אסטרטגית באופן שניתן יהיה להפעילן מחדש בתוך פחות משבועיים.

המסמך קובע עוד כי השבתת היחידות והקמת יחידות חדשות ויעילות על גז טבעי עשויה לחסוך למשק כ-12.5 מיליארד שקל לעומת החלופה של הארכת חיי היחידות והתקנת סולקנים עליהן.

מטרתה המרכזית של העבודה המתוארת בדו”ח היא לבצע לראשונה בחינה טכנית ואנליטית של אפשרויות ותרחישים שונים להפסקת פעילותן של יחידות – החל משנת 2020, המועד הצפוי של חיבור מאגר הגז ‘לוויתן’.

ראוי לציין שמדובר ביחידות שהחלו את פעילותן בתחילת שנות ה-80. במשרד להגנת הסביבה מציינים כי אלו היחידות הפחמיות הישנות ביותר, בעלות הנצילות הנמוכה ביותר והמזהמות ביותר בכל מערך ייצור החשמל במדינת ישראל.