איזה תואר יגרום לכם להרוויח יותר?

ב-44 המדינות שהשתתפו במחקר, בוגרי השכלה גבוהה ברמת תואר ראשון ושני משתכרים באופן ניכר יותר מאנשים בני גילם שלא רכשו תואר אקדמי

איזה תואר יביא לכם יותר כסף? צילום אילוסטרציה: פיקסביי

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציגה תוצאות מחקר שנערך במדינות OECD ובדק את היחס בין רמת ההשכלה האקדמית לשכר.

ב-44 המדינות שהשתתפו במחקר, בוגרי השכלה גבוהה ברמת תואר ראשון ושני משתכרים באופן ניכר יותר מאנשים בני גילם שלא רכשו תואר אקדמי.

לדוגמה, בנורווגיה, רמת השתכרות מעבודה במונחים שנתיים מראה כי בהשוואה לבוגרי תיכון בלבד, מקבלי תואר שני הרוויחו כ-42% יותר שכר שלוש שנים לאחר קבלת התואר השני.

על אף השוני ברמת השתכרות בין מקבלי תארים אקדמיים לבוגרי תיכון (באותם גילאים) במדינות שונות, נמצא כי בכל המדינות תואר אקדמי מקנה יתרון בהשוואה לסיום 12 שנות לימוד בלבד.

הפער בשכר בין תואר ראשון ושני נובע גם משנות הניסיון התעסוקתי שבוגר תואר שני הצליח לצבור בין קבלת התואר ראשון שלו לתואר השני. היות שמדובר בקבוצות גיל שונות עבור בעלי תואר ראשון ותואר שני, לא הושווה השכר של בוגרי שני התארים.

יש לציין כי בעוד שבכל המקצועות הבוגרים יכולים לעבוד כבר לאחר קבלת תואר ראשון ולצבור שנות ניסיון, מקבלי תואר ברפואה מתחילים לעבוד במקצועם רק לאחר סיום התואר השני (M.D).

לכן לאחר שלוש שנים מסיום לימודי התואר השני הרופאים אינם מגיעים למלוא פוטנציאל ההשתכרות שלהם. במעקב של 5 שנים הפערים מתחילים להצטמצם.

הניתוח לפי תחום לימוד מראה כי רמת ההשתכרות של בעלי תואר שני ברפואה הייתה הגבוהה ביותר בהשוואה למסיימי 12 שנות לימוד בלבד. בעלי תואר שני בתחומים הבאים השתכרו ברמות גבוהות משמעותית ביחס למסיימי 12 שנות לימוד: טכנולוגיית מידע ותקשורת (ICT), הנדסה, משפטים ומינהל עסקים. לעומת זאת, בעלי תואר שני במקצועות האמנות השתכרו רק 27% יותר מבוגרי תיכון בלבד.

בישראל רמת ההשתכרות של בעלי תואר שני בטכנולוגיית מידע ותקשורת (ICT) הייתה הגבוהה ביותר בהשוואה למסיימי 12 שנות לימוד בלבד. בעלי תואר שני בתחומים הבאים השתכרו ברמות גבוהות משמעותית ביחס למסיימי 12 שנות לימוד: הנדסה אדריכלות ובנייה, מינהל עסקים, רפואה ומשפטים.

בתחומי חינוך סיעוד ועזר רפואי ומדעי הרוח והחברה ההשתכרות אינה גבוהה בהרבה ביחס לבעלי 12 שנות לימוד.

מניתוח הנתונים נמצא כי בכל תחומי הלימוד הנסקרים עד חמש שנים לאחר קבלת התואר שכרם של בעלי תואר שני גבוה יותר משכרם של בעלי 12 שנות לימוד. שכרם של כל בעלי התארים עולה ככל שניסיונם בעבודה גדל. בתחום מדע וטכנולוגיה (ICT) השכר של בוגרי תואר שני הוא הגבוה ביותר ולאחריו הנדסה ואדריכלות.