אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר צילום: איתן שלו

פיתרון חדש לבעיית הביורוקרטיה לעסקים ולאזרחים? מזה שנים מוטל על הציבור הרחב והמגזר העסקי עומס רגולאטורי וביורוקראטי, הנאמד בעשרות מיליארדי שקלים ויתכן שאף מעבר לכך.

נגע הביורוקרטיה אינו נוגע רק לתהליכי אישור ורישוי עסקים או פרויקטים עסקיים, אלא מקיף את כל תחומי הניהול השוטף של העסקים.

לטענת מומחים שחקרו את הנושא הדבר נובע מאדישות של פקידים בשירות הציבורי, אי מתן מענה בכתב, פיגורים במתן תשובות, מתן תשובות חלקיות, חוסר יכולת להשיג עובדי מדינה בטלפון, סחבת מובנית ושיטתית בטיפול בפניות ועוד.

הצעת חוק שגובשה בלשכה המשפטית של איגוד לשכות המסחר והוגשה ליו”ר ועדת הרפורמות בכנסת כוללת הקמה של יחידה נפרדת במוסד מבקר המדינה, לפישוט וצמצום שיטתי של נגע הביורוקרטיה.

יחידה זו תשאב את החומרים, המידע ורשימת הליקויים מאגפי מבקר המדינה המבצעים את ביקורת המבקר. אולם עניינה יהיה התמקדות מקצועית בביטול הליכי ביורוקרטיה מיותרים וכן נקיטת אמצעיי משמעת מול עובדי מדינה המזלזלים בתושבים ובעסקים.

עו”ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר אומר כי בשנת 2014 כבר היו ניסיונות ממשלתיים להפחית את התהליכים הביורוקרטים אבל הם לא הניבו תוצאות משמעותיות.

“הצעת החוק, אם תעבור, תביא לשינוי המיוחל ברמת השירות הציבורי ותחסוך מיליארדים למשק. היא לא נועדה להחליף את החלטות הממשלה – אלא לפעול במקביל כדי לבצע את השינוי הנדרש. המקצועיות של משרד מבקר המדינה בבחינת יעילות הליכים, כמות המידע הנאגרת על עבודת הממשל ומעמדו האובייקטיבי והבלתי תלוי, מעמידים לרשותו את הכלים המתאימים לייעל אופרטיבית את השירות במשרדי הממשלה”.

במהלך המאבק שמנהל איגוד לשכות המסחר להפחתת הביורוקרטיה והרגולציה, הונהג פרסום קבוע, מאז 2008, של ‘מדד הביורוקרטיה’ המבוצע באמצעות חברת המחקר SQ.

במחצית הראשונה של 2016 מדד הביורוקרטיה הציג שיפור במתן השירות והגיע לשיא חדש במדידה – 6.92.

עם זאת, רמת השירות של משרדי הממשלה לעסקים הרבה מתחת לרמה הממוצעת של המגזר העסקי – ובשל כך עלתה יוזמת הצעת החוק.