אין שינוי בשיעור האבטלה בינואר

מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע בינואר ל-3.967 מיליון נפש ■ כ-170 אלף נותרו בלתי מועסקים.

לשכת התעסוקה צילום: נתן אלפרט, לע"מ

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע בחודש ינואר האחרון ל-4.3%, ללא שינוי לעומת דצמבר 2016, כך עולה מנתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מהנתונים עולה כי מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע בינואר 2017 ל-3.967 מיליון נפש. מהם 3.797 מיליון מועסקים וכ-170 אלף בלתי מועסקים.

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה עלה בחודש זה ל-64.1% לעומת 64% בדצמבר. אחוז זה עלה בקרב הגברים ל-68.9% לעומת 68.5% בדצמבר, ואילו בקרב הנשים בנות 15 ומעלה אחוז זה ירד ל-59.6% לעומת 59.7% בדצמבר.

אחוז הגברים בני 15 ומעלה הבלתי מועסקים הגיע ל-4.2%, ללא שינוי לעומת דצמבר, ואילו אחוז הנשים בנות 15 ומעלה הבלתי מועסקות עלה ל-4.5% לעומת 4.4% בדצמבר.

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 25-64 ירד בינואר ל-3.7% לעומת 3.8% בדצמבר 2016.