אלבר השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים

במהלך המכרז נרשמו ביקושים של כ-195 מיליון שקלים והחברה תגייס בשלב זה כ-80 מיליון ש"ח

מנכ"ל אלבר, אורן אלעזרא צילום: אבשלום ססוני

אלבר השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת סדרת ניירות ערך מסחריים חדשה.

במהלך המכרז התקבלו ביקושים של כ-195 מיליון שקלים מתוכם בחרה החברה לגייס כ-80 מיליון ש”ח במחיר של 980 ₪ לכל 1,000 ₪ ע.נ. המחיר משקף תשואה לא צמודה של כ- 1.63%.

ניירות הערך המסחריים דורגו בדירוג P-1 (הגבוה ביותר בסולם דירוג הנע”מ) עם אופק יציב על ידי מידרוג לגיוס בהיקף של עד 100 מיליון שקלים והן תפרענה בתשלום אחד כשנה ממועד ההנפקה. סדרה זו תירשם למסחר בבורסה ותהיה סדרת הנע”מ הסחירה הראשונה של אלבר.

פועלים אי.בי.אי הובילה את ההנפקה ולצדה פעלה אפסילון חיתום.

אורן אלעזרא, מנכ”ל אלבר אמר, “אנו שמחים להשלים בהצלחה הנפקה זו אשר תהווה גיוון נוסף וחשוב למקורות המימון קצר הטווח של החברה. בתחילת השנה השלמנו בהצלחה גדולה הנפקת סדרת אג”ח חדשה במח”מ הארוך ביותר בו גייסה החברה מעולם. מהלכים אלה מציבים אותנו בעמדה מצוינת למימוש התכניות שלנו לשנה זו לאחר הצמיחה המשמעותית שהצגנו אשתקד בכל תחומי הפעילות של החברה.”