אלפי שקלים בכל חודש – רק על רגולציה

סקר של איגוד לשכות המסחר בקרב מדגם מייצג של בעלי עסקים מגלה עסק בישראל משלם אלפי שקלים בחודש כדי להתמודד עם דרישות החוק והרגולציה ■ ההוצאה הכספית נעה בין 3,750 שקלים בחודש לעסקים קטנים ועד 15,000 שקלים לעסקים בינוניים-גדולים

אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר צילום: איתן שלו

כמה בעלי עסקים משלמים אך ורק כדי להתמודד עם דרישות החוק והרגולציה, עוד לפני שהם פועלים בעסק שלהם?

מסקר שביצעה חברת SQ עבור איגוד לשכות המסחר, בקרב מדגם ארצי מייצג של המגזר העסקי, תוך שמירה על ייצוג לתחומי המסחר, השירותים והתעשייה, עולה כי עסק קטן בישראל, שמעסיק עד 10 עובדים, משלם כ- 3,750 שקלים בחודש ממוצע; עסק בינוני, המעסיק 11-20 עובדים, משלם כ- 7,500 שקלים בחודש, ואילו עסק שמעסיק מעל 20 עובדים, משלם בחודש ממוצע כ- 15,000 שקלים, כדי להתמודד עם “מגמת ההכבדות”, המוטלת על העסקים באמצעות חוקים, תקנות ויוזמות רגולטוריות, שהוחלו ב-15 השנים האחרונות.

זאת על-פי חישוב הערך החציוני של תשובות העסקים על שאלה ישירה בדבר סכום ההשקעה אותה הם נדרשים להשקיע.

 על השאלה מהם התחומים שמכבידים בעיקר 66% מבעלי העסקים ציינו את תעריפי החשמל, הארנונה, המים, מסי נמל ומכון התקנים. 52% ציינו את הרפורמות בתחום הפנסיוני, 51% ציינו את התיקונים בחוקי העבודה, למשל הארכת ימי חופשה, מחלה וכו’,  41% ציינו את הדרישות לדיווחים שונים לרשויות המס, 40% ציינו את חוקי הגנת הסביבה ומחזור כגורם המקשה ו- 28% מהעסקים ציינו כי החוקים והתקנות שנועדו להגן על הצרכן מעמיסים תוספת עלויות והוצאות לעסק.

לשאלה, כמה שעות זמן ניהולי באחוזי משרה אתה או עובדים/מנהלים מטעמך נדרשים להשקיע כדי לעמוד בדרישות כלל ההכבדות, 51% מהעסקים בישראל מעידים שהם נדרשים להשקיע כ- 10% משרה בחודש בממוצע , ללא קשר ליועצים וספקים חיצוניים.

מנכ”ל החברה שביצעה את הסקר, שי חיון מסביר כי הכוונה בכ-10% אחוזי משרה, שמדובר בכ- 20 שעות חודשיות במצטבר של מנהלים ועובדים, שמשקיע העסק רק כדי להתמודד עם ההכבדות הללו. בנוסף, 25% מהעסקים נדרשים להשקיע עד 40% משרה בחודש בממוצע, והשאר אף יותר מ 40% משרה בכל חודש, בהם כ- 16% מהעסקים בישראל מדווחים על העסקת משרה אחת ויותר להתמודדות עם נושא זה.

נשיא איגוד לשכות המסחר עו”ד אוריאל לין אמר בתגובה לנתונים כי “כדי להחזיר את המשק אל מסלול הצמיחה יש לבלום מידית את מגמת ההכבדות המוטלת על המגזר העסקי בשלוש זרועות: חקיקה פופוליסטית בכנסת, הוראות רגולטוריות, וצמצום הביורוקרטיה ע”י ייעול השירות הציבורי”.