בדיקה: ועדת השרים לחקיקה אישרה עשרות הצעות המכבידות על פעילות העסקים

בדיקת הלשכה המשפטית באיגוד לשכות המסחר מעלה: מאז כינונה במאי 2015 ועד סוף יולי 2016 ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה קרוב ל-50 הצעות חוק המכבידות על פעילות המגזר העסקי

השרה איילת שקד (צילום: עודד קרני)

במסגרת בדיקה ראשונה מסוגה בחן האגף המשפטי של איגוד לשכות המסחר את כל הצעות החוק שאישרה ועדת שרים לענייני חקיקה, במהלך 14 החודשים האחרונים מיום הקמת וועדת השרים הנוכחית, עלה כי הוועדה אישרה לא פחות מ-412 הצעות חוק, ממשלתיות, פרטיות והחלטות שבעניינן חל דין רציפות על חקיקה קודמת.

מהבדיקה שערכה עו”ד שרון כץ מהלשכה המשפטית של איגוד לשכות המסחר עולה עוד, כי למרות כוונותיה של שקד, המבטאות הבנה והסכמה כי יש למתן את כמות החקיקה, בתקופה קצרה זו שנמשכה מעט מעל לשנה, אושרו מספר משמעותי של כ-50 הצעות חוק בעלות השפעה ישירה ומכבידה על המגזר העסקי.

מתוך הצעות אלה, 26 הצעות חוק המכבידות על כלל המגזר העסקי ו-22 הצעות חוק המכבידות על סקטורים ספציפיים במגזר העסקי.

לדברי עו”ד דן כרמלי, המשנה למנכ”ל באיגוד לשכות המסחר ועו”ד שלומי לויה, סמנכ”ל המשפט והיועץ המשפטי של איגוד לשכות המסחר, “נכונותה של השרה שקד לפעול בנושא ניכרת אולם לפי שעה המצב עודנו בעייתי. כבר בשער של “עדת השרים לענייני חקיקה, הצליחה להשתחל כמות רבה של הכבדות על המגזר העסקי. הצעות אלו, אם תהפוכנה לחוק מדינה, צפויות לגרור עלויות נוספות על המגזר העסקי, ולהוות תמריץ שלילי להקמת עסקים חדשים ולפיתוח עסקים קיימים. כמו כן הן יביאו ל’גילגול’ חלק מאותן עלויות על גבם של הצרכנים בלית ברירה ובכך לצערנו יתרמו ליוקר המחייה”.

עוה”ד כרמלי ולויה מדגישים כי “על מנת לצמצם עודף חקיקה יש לבחון כל הצעת חוק פרטית והשלכותיה על המגזר העסקי בבדיקת ה-RIA, וכן ניתוח מדויק מה תוספת העלות למגזר העסקי וזמן הניהול הנדרש לביצועה, בטרם ההצעה מונחת על שולחן הוועדה. כמו כן, יש לשתף את נציגי המגזר העסקי בדיונים העוסקים באותן הצעות חוק הרלוונטיות אליו”.

כך לדבריהם, “ניתן יהיה להבטיח כי הוועדה תבין את ההשפעה הממשית של כל הצעת חוק שמגיעה לפתחה על המגזר העסקי, וניתן יהיה לגדוע באיבן הצעות חוק פופוליסטיות ושטחיות.”

 מתוך הצעות החוק שעברו את אישור הוועדה, נמצאו 26 הצעות חוק שמכבידות בוודאות על כלל המגזר העסקי. הצעות אלה עוסקות בעיקר ב-4 תחומים: 11 הצעות חוק מתחום הגנת הצרכן, 10 הצעות חוק בתחום דיני העבודה, 3 הצעות חוק מתחום החקיקה הפיננסית, 1 הצעות חוק מתחום דיני הגנת הסביבה.