בחודש מרץ: השקל התחזק אל מול הדולר

בעולם, נחלש הדולר במרץ מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב-0.7% מול האירו, ב-0.3% מול הין היפני, ב-0.4% מול הפרנק השוויצרי ובכ-0.1% מול הפאונד הבריטי

השקעות תושבי חוץ (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

במהלך חודש מרץ התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 0.7% ונחלש מול האירו בשיעור של 0.1%.

מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.4%.

בעולם, נחלש הדולר במרץ מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב-0.7% מול האירו, ב-0.3% מול הין היפני, ב-0.4%  מול הפרנק השוויצרי ובכ-0.1% מול הפאונד הבריטי.

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש מרץ הסתכם בכ-179 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-146 מיליארדים בחודש פברואר. נפח המסחר היומי הממוצע עלה בכ-11% ועמד על 8.1 מיליארד דולר ביום.

נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש מרץ בכ-36 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה לא השתנה מחודש קודם ועמד על 1.6 מיליארדי דולרים ביום.

נפח המסחר באופציות למט”ח “מעבר לדלפק” (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני”ע) הסתכם בחודש מרץ ב- 9.3 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי בחודש מרץ עלה ב- 10% בהשוואה לפברואר ועמד על כ- 425 מיליוני דולרים.

נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם במרץ בכ- 134 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-106 מיליארדים בפברואר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף עלה בכ-15% מחודש שעבר ועמד על 6.1 מיליארדי דולרים ביום.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה ועמד בסוף חודש מרץ על כ- 37.5%. העלייה נבעה מגידול בהיקף הפעילות של תושבי חוץ בעסקאות המרה, אופציות והחלף.