ביקושי יתר בהנפקת האג”ח של ‘פנינסולה’

פנינסולה מקבוצת מיטב דש השלימה בהצלחה גדולה את המכרז המוסדי בהנפקת אג"ח ראשונה עם ביקושי יתר של כ-740 מיליון ש"ח

גירעון בקופה? צילום: פיקסביי

פנינסולה, העוסקת במתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בישראל לצרכי הון חוזר, השלימה בהצלחה את המכרז למשקיעים מסווגים במסגרת הנפקת אג”ח ראשונה – סדרה א’. במסגרת המכרז התקבלו ביקושי יתר בהיקף של כ-740 מיליון שקלים מתוכם בחרה החברה לגייס כ-222 מיליון שקלים.

מטרת הגיוס היא גיוון מקורות המימון של החברה.

מחיר יחידה במכרז נסגר על 997.5 ₪ לכל 1,000 שקלים ערך נקוב המשקף תשואה אפקטיבית מקסימאלית שנתית למשקיע מהציבור של 1.54%.

סדרת האג”ח בעלת מח”מ של 1.86 שנים ועומדת לפירעון ב-8 תשלומים שווים מדי רבעון החל מאפריל 2018 ועד ינואר 2020. סדרת האג”ח מדורגת A עם אופק יציב על ידי מעלות.

איפקס הנפקות הובילו את ההנפקה. עוה”ד דניאל מרקוביץ’ ומיכאל קרן ממשרד יגאל ארנון ושות’ ליוו את פנינסולה בהנפקה.

במהלך שנת 2016 העמידה פנינסולה ללקוחותיה אשראי בסך של כ-2.07 מיליארד שקלים. ההון העצמי של החברה ליום 31 בדצמבר 2016 הסתכם בכ-112.6 מיליון שקלים. נכון ליום 31 בדצמבר 2016 הסתכם האשראי הניתן לניצול מתאגידים בנקאיים בכ-465 מיליון שקלים.