ביקושי שיא בהרחבת האג”ח של חברת חשמל

חברת החשמל השלימה את השלב המוסדי בהרחבת 2 סדרות אג"ח קיימות ■ במסגרת הרחבת סדרות אג"ח 26 ו-27 נרשמו ביקושי שיא של מעל 4 מיליארד שקלים

יפתח רון טל יו"ר חברת החשמל צילום: יוסי וייס

חברת החשמל השלימה בהצלחה יתרה את השלב המוסדי במסגרת הרחבה של שתי סדרות אג”ח קיימות 26 ו-27 וגייסה כ-3 מיליארד שקלים

 בסדרה 26 גייסה החברה כ-1.3 מיליארד שקלים ובסדרה 27 גויסו כ-1.7 מיליארד שקלים. בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים מובילים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים  בהיקף כולל  של למעלה מ-4 מיליארדי שקלים.

אגרות החוב מדורגות בדירוג גבוה: ilAA על ידי מעלות S&P ו- Aa2.ilעל ידי מידרוג, שתי הסדרות באופק יציב.

מעניין לציין, כי מידרוג החליטה ביום ראשון להעלות את דירוג החברה על רקע הפחתה משמעותית של החוב הפיננסי והמשך יישום מדיניות פיננסית אחראית ושקופה.

הרחבת סדרות האג”ח נעשתה בהתאם לתשקיף המדף שפרסמה החברה בחודש נובמבר האחרון.

לאור ההיקף הגדול של הביקושים, אישר דירקטוריון החברה את הגדלת ההנפקה מסך של עד 2 מיליארד ש”ח לסך כולל של עד 3.3 מיליארד שקלים.

יפתח רון-טל, יו”ר דירקטוריון חברת החשמל ציין כי “אין הוכחה טובה יותר לאמון הרב שרוכש כיום שוק ההון הישראלי לחברת חשמל, מאשר ביקושי השיא שנרשמו בגיוס”.

 “ביקושי השיא באים בהמשך ישיר להעלאת הדירוג לה זכתה החברה בתחילת השבוע מחברת מידרוג, שנבעה מצעדי ההתייעלות והניהול המפוקח והמבוקר בהם נוקטת החברה בשנים האחרונות תוך התווית מדיניות דירקטוריון שמרנית ואחראית”, הוסיף רון טל.

 עופר בלוך, מנכ”ל חברת החשמל אמר כי “החברה מנהלת את הגיוסים שלה מתוך הסתכלות ארוכת טווח על צמצום התחייבויות ומחזורי חוב. הניהול השמרני  של החברה שבא לידי ביטוי בתזרים מזומנים מפוקח וכרית ביטחון, מאותתים למשקיעים על איתנותה ויציבותה הפיננסית של החברה״.