ביקושי שיא לאג”ח של חברת החשמל

חברת החשמל השלימה בהצלחה יתרה את השלב המוסדי בהנפקת 2 סדרות אג"ח חדשות. במסגרת הנפקת סדרות אג"ח 28 ו-29 נרשמו בקושי שיא של כ - 5 מיליארד ש״ח

יפתח רון טל יו"ר חברת החשמל צילום: יוסי וייס

חברת החשמל השלימה בהצלחה יתרה את השלב המוסדי במסגרת הנפקת שתי סדרות אג”ח חדשות 28 ו-29 וגייסה כ- 1.6 מיליארד שקלים.

לאור ההיקף הגדול של הביקושים, אישר דירקטוריון החברה את הגדלת ההנפקה מסך של 1 מיליארד שקלים לסך כולל של  כ-1.6 מיליארד שקלים.

בסדרה 28 גייסה החברה כ-  0.5 מיליארד ש”ח בתשואה לפדיון של 1.45%, מרווח של 0.67% מעל אג”ח ממשלתי. בסדרה 29 גייסה החברה כ-1.1 מיליארד ש”ח בתשואה לפדיון צמודה למדד של 2.02%, במרווח של 1.51% מעל אג”ח ממשלתי צמוד.

בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים מובילים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים  בהיקף כולל  של כ-5 מיליארדי ש”ח.

אגרות החוב מדורגות בדירוג גבוה: ilAA על ידי מעלות S&P ו-Aa2.il על ידי מידרוג, שתי הסדרות באופק יציב. הנפקת סדרות האג”ח בוצעה בהתאם לתשקיף המדף שפרסמה החברה בחודש נובמבר 2015.

יפתח רון-טל, יו”ר דירקטוריון חברת החשמל אמר כי “הצלחת ההנפקה מעידה פעם נוספת על הבעת האמון של הגופים המוסדיים בישראל בניהול הפיננסי האחראי והשמרני של חברת החשמל, וביציבותה הפיננסית של החברה. היכולות המוכחות של הנהלת החברה להוביל תהליכים מורכבים ואתגריים בסביבה הדינמית, המשתנה, המורכבת והלא יציבה, בראשיתו של עידן של תחרות הן מרשימות. חברות הדירוג הביעו אמון בהתנהלות החברה ובדרוג שנתנו לה, והמשקיעים קראו נכון את המפה, ובהתאם לכך לא חששו להשקיע בהיקפים מרשימים”.

עופר בלוך, מנכ”ל חברת החשמל הוסיף, “הדוחות הכספיים של החברה, שפורסמו ערב ההנפקה, מעידים על איתנותה הפיננסית של החברה וניהול חוב תוך אחריות ציבורית לאומית.  בכך, שומרת חברת החשמל על דירוג החברה ועל המשקיעים” .

אבי דויטשמן, סמנכ”ל כספים בחברת החשמל סיכם, “ההנפקה הנוכחית שיקפה פעם נוספת את אמון המשקיעים בחברת החשמל.  הקשר השוטף עם המשקיעים יצר תשתית של יחסי שקיפות ואמון המהווים בסיס איתן למהלכים הפיננסיים של ניהול החוב”.