ביקושי שיא לאג”ח של קבוצת חג’ג

קבוצת חג'ג השלימה בהצלחה יתרה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בסדרה ז' ■ במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושים בהיקף של מעלה מ-270 מיליון שקלים

סקירה כלכלית (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

קבוצת חג’ג’ השלימה בהצלחה יתרה את השלב המוסדי במסגרת גיוס אג”ח בסדרה ז’ ורשמה ביקושי שיא של פי 2.7 ויותר מיעד ההנפקה המקורי.

בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים מובילים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים  בהיקף כולל  של למעלה 270 מיליון ש”ח.

ההנפקה המוסדית נסגרה בריבית של 5.1%. שלב המכרז הציבורי יתקיים ביום שני הקרוב.

החברה התקשרה בהתקשרות מוקדמת ביחס לחלק מהיחידות המוצעות עם משקיעים מסווגים לפיה קיבלה התחייבות מהמשקיעים המסווגים להגשת הזמנות ביחס לאגרות החוב (סדרה ז’).

מתוך היחידות המוצעות לציבור במכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב ביחס ל-100,000 יחידות (המהוות 80% מהיחידות המוצעות בהנפקה לציבור) ניתנה כאמור התחייבות מוקדמת לרכישתן ממשקיעים מוסדיים מסווגים.

יצוין עוד כי במכרז המוסדי הוגשו בקשות ל-270,629 יחידות,  מתוכן נענתה החברה ל-100,000 יחידות ורשמה אותן במסגרת ההתחייבויות המוקדמות בהנפקה.