בית המשפט: יזמים ישלמו למשרד הבינוי והשיכון – כי לא שילמו דמי פיתוח

יזמים חויבו לשלם 12 מיליון שקל למשרד השיכון בגין הוצאות פיתוח בשכונת רמות בבאר שבע

בנייה (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

בית המשפט המחוזי בתל אביב חייב באחרונה את חברת נאש רמות בע”מ, שבבעלות עו”ד נחמן דברת, יעקב שמשון ומייק וקנין – בתשלום סך של כ-12 מיליון שקלים למשרד הבינוי והשיכון, בגין עבודות פיתוח שבוצעו בשכונת רמות בבאר שבע.

במסגרת התביעה שהוגשה על ידי היחידה לאכיפה אזרחית בפרקליטות המדינה, באמצעות עו”ד מאיר לפלר ממשרד לוסטיגמן-לפלר, נידונה שאלת זכותו של משרד הבינוי והשיכון לגבות החזר הוצאות פיתוח, בגין עבודות פיתוח שנעשות על ידו – מבעלי קרקע פרטיים באתרים שהופשרו למגורים, הנהנים מעבודות אלה ואשר אינם מחויבים בגינן כחלק מתשלום האגרות וההיטלים לרשות המקומית.

התביעה עסקה ב-6 מגרשים שהוקצו ע”י מדינת ישראל לחברת שיכון ופיתוח בע”מ (אשר מוזגה לימים לחברת “אזורים”) בתחילת שנות ה-90 בשכונת רמות בבאר שבע – ובחובתם של בעלי הקרקע לשלם למשרד הבינוי והשיכון בגין עבודות הפיתוח האמורות שבוצעו בשכונת רמות.

ארבעה מתוך המגרשים האמורים נמכרו על ידי שיכון ופיתוח לחברת נאש רמות בע”מ, וזו האחרונה מכרה את המגרשים לחברת ארזים (ג.י.א) בע”מ.

במסגרת התביעה, תבע משרד הבינוי והשיכון את שיכון פיתוח בע”מ, את נאש רמות בע”מ ואת ארזים (ג.י.א) בע”מ בעילות שמקורן בדיני החוזים וב”עשיית עושר ולא במשפט”.

במסגרת פסק דין מקיף קבע שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, יהודה פרגו, כי “אין שום הצדקה לאפשר לבעל מגרש (בעניינינו שו”פ ו/או רוכשי הזכויות – נאש ו/או ארזים) ליהנות מעבודות פיתוח שבוצעו על ידי משרד הבינוי והשיכון באתר רמות, לרבות במגרשי שו”פ ו/או הקשורים למגרשים אלו, ‘להתעשר’ על חשבון הקופה הציבורית בעוד שבעלי המגרשים הסמוכים נושאים בנטל הוצאות פיתוח אלה. אין כל הבדל לעניין זה אם מדובר במגרשים ששווקו במכרז או במגרשים פרטיים”.

בית המשפט המשיך וניתח את מערכות היחסים בין הצדדים ודחה את התביעה נגד שיכון ופיתוח בשל התיישנות, לאור מכתבי דרישה שנשלחו אליה בעבר.

הוא הבהיר כי דחיית התביעה מחמת התיישנות נעוצה גם בכך כי הוכח בפניו כי שיכון ופיתוח מכרה את המגרשים לנאש רמות ללא גביית תשלום בגין הפיתוח.

משכך, קבע בית המשפט, כי היא לא התעשרה על חשבון הקופה הציבורית.

התביעה נגד חברת ארזים (ג.י.א) בע”מ נדחתה, לאחר שבית המשפט קבע שהוכח בפניו כי חברה זו שילמה לחברת נאש רמות בע”מ תמורה מלאה בגין מגרשים מפותחים וכי חברת נאש רמות בע”מ היא זו שהתעשרה שלא כדין על חשבון הקופה הציבורית.

לאור זאת האמור, חייב בית המשפט את חברת נאש רמות בע”מ לשלם למשרד הבינוי והשיכון מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט כ-8.6 מיליון שקלים, אשר בתוספת הצמדה וריבית מאז 2009 עולה כדי כ-12 מיליון שקלים.