בכירים בשירות המדינה? תגישו הצהרת הון

מעתה יחוייבו שופטים, דיינים, אלופים בצה"ל, תתי ניצב במשטרה ובעלי תפקידים במגזר הציבורי שיש להם נגיעה לרכש ולכלכלה - יחויבו בהגשת ההצהרה

תלוש שכר (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

ועדת החוקה אישרה לקריאה שנייה ושלישית היום (ראשון) הצעת חוק במסגרתה תוגש הצהרת הון על ידי בכירים בשירות המדינה – אחת לשש שנים או בעת גידול של מיליון שקלים ומעלה בנכסיהם של בעלי התפקידים.

החוק הנוכחי קובע כי שרים, סגני שרים, חברי כנסת, ראשי רשויות וסגניהם, וכן עובדי מדינה בשתי הדרגות העליונות, מחויבים בהגשת הצהרת הון.

הצעת החוק המקורית ביקשה להחיל את חובת הגשת הצהרת הון כל ארבע שנים.

הוועדה קיימה מספר ישיבות, בהן נוהל משא ומתן בין נציגי השופטים, המשטרה והצבא, לבין ח”כ בצלאל סמוטריץ’ (הבית היהודי) שהגיש את הצעת החוק.

גם בכירים בעיריות יגישו הצהרה

בתום הדיונים, הביא יו”ר הוועדה ח”כ ניסן סלומינסקי לפשרה לפיה, הצהרת הון תוגש אחת לשש שנים. עם זאת, המחויבים בהגשת ההצהרה, יחויבו בהגשת ההצהרה נוספת אף לפני תום שש שנים, אם יחול גידול של מיליון שקלים בנכסיו של המצהיר.

הצהרת ההון תוגש לבעל סמכות שנקבעה בהצעת החוק. מי שחלה עליו חובה להגיש הצהרה ולא הגיש, יחול עליו הדין המשמעתי החל בעניינו. הצהרת ההון הקבועה לפי הצעת חוק זו, לא תבוא במקום הצהרת הון שרשות המיסים מוסמכת לדרוש.

חובת הגשת הצהרת הון תחול כאמור על רשימה ארוכה של בכירים בשירות הציבורי בישראל – ובהם שופטים, דיינים, קאדים, אלופים בצה”ל, קצינים מדרגת תת ניצב במשטרה ותת גונדר בשירות בתי הסוהר וכן בעלי תפקידים בכירים נוספים בצבא במשטרה, כגון ראש חטיבת ציוד ולוגיסטיקה, ראש היחידה לפיתוח אמצעי לחימה ועוד.

עוד יחויבו בהגשת הצהרת הון בכירים בשלטון המקומי ובהם מנכ”ל, מזכיר, מהנדס, היועץ המשפטי, המבקר וגזבר הרשות.

הצהרת ההון תחייב את המחויבים בהגשת ההצהרה, דיווח על חשבונות עו”ש, פיקדונות, תוכניות חיסכון, מזומנים, ניירות ערך, והשקעות בארץ או בחו”ל, זכויות בנדל”ן, זכויות במטלטלין, החזקות בתאגידים או שותפויות ועוד.