בנק דקסיה ישראל מדווח על רווח נקי של 46 מיליוני שקלים

הרווח הנקי של הבנק בתשעת החודשים הראשונים של 2016 הסתכם ב-46.3 מיליון שקלים לעומת 55.5 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד

בנק דקסיה צילום: יח"צ

בנק דקסיה ישראל פרסם היום (חמישי) תוצאות כספיות של תשעת החודשים הראשונים לשנת 2016.

הרווח הנקי של הבנק בתשעת החודשים הראשונים של 2016 הסתכם ב-46.3 מיליון שקלים לעומת 55.5 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד – קיטון של 16.6%, בעיקר עקב קיטון ברווחים ממימוש ניירות ערך.

יודגש שבשנת 2015 כולה הסתכמו רווחי הבנק לכ- 58.8 מיליוני שקלים, כך שהרווח לתשעת החודשים הראשונים של 2016 מהווה 78.7% מהרווח השנתי אשתקד.

ההכנסות מריבית נטו, הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2016 ב-90.5 מיליון שקלים, לעומת 91.3 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 0.9%.

הכנסות המימון שאינן מריבית הסתכמו ב 10.3 מיליוני שקלים, לעומת 24.2 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה בשנת 2015 – ירידה בשיעור של כ-57.4%, שנובעת מקיטון ברווחים ממימוש ניירות ערך.

ההוצאות התפעוליות והאחרות הסתכמו ב 35.2 מיליוני שקלים, לעומת 39.7 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה בשנת 2015 – ירידה בשיעור של כ-11.3%.

ההון העצמי של הבנק עמד בתום התשעת החודשים הראשונים של 2016 על 931.1 מיליון שקלים, לעומת 887.9 מיליון ש”קלים בסוף 2015 –  גידול של 4.9%.

מנכ”ל בנק דקסיה ישראל, אוליבייה גוטמן, ציין כי התוצאות הכספיות מצביעות על שמירת רמת הרווחיות מפעילות הליבה של הבנק.

בנוסף, התייחס גוטמן להתקדמות שהייתה השנה במספר נושאים מרכזיים לבנק, לרבות קידום פתרונות למגבלות ריכוזיות לווים, והביע שביעות רצון מאישור הסכם הפשרה בהליכים משפטיים המיטיב עם כלל בעלי המניות.