בנק דקסיה ישראל מוכר תיק אשראי של 1.5 מיליארד

צעד משמעותי ראשון ביישום האסטרטגיה החדשה להגדלת התשואה להון של הבנק

אולבייה גוטמן, מנכ"ל בנק דקסיה צילום: יצחק כהן

בנק דקסיה ישראל חתם על הסכם עם הראל ועם כלל למכירת תיק אשראי מוניציפאלי בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקלים.

עסקה זו מהווה פריצת דרך בשוק הישראלי כעסקה ראשונה למכירת תיק אשראי מוניציפאלי, וזכתה להתעניינות וביקוש רב מצד השוק.

מדובר בצעד משמעותי ראשון ביישום האסטרטגיה והמודל העסקי החדשים של הבנק שאושרו לפני כחודשיים.

מכירת התיק, שכפופה לאישור בנק ישראל, נועדה לשחרר עודפי הון שרותקו לצורך עמידת הבנק במגבלות בנק ישראל על ריכוזיות לווים, ובשלב השני, לחלק דיבידנדים מיוחדים בהיקף כולל של כ 500 מיליון ש”ח. הבנק ימשיך לנהל את תיק האשראי מול הלקוחות כבעבר.

בהתאם לתכנית האסטרטגית החדשה של הבנק, צפויה עלייה משמעותית בתשואה על ההון של הבנק מרמה של 5.5% בשנת 2016 לרמה של מעל 10% משנת 2019, יחד עם המשך שמירה על רמת הלימות ההון הגבוהה והאיכותית במערכת הבנקאית.

מנכ”ל בנק דקסיה ישראל, אוליבייה גוטמן, מסר שמכירת תיק הלוואות מוניציפאליות מהווה מהלך משמעותי באסטרטגיה החדשה, היא ייחודית וראשונית במערכת הבנקאית וצפויה לשפר את התשואה להון תוך חלוקת דיבידנדים. מהלך זה מהווה תשתית למודל עסקי חדש לבנק, תוך ניצול הידע המעמיק והמקצועיות הייחודית של הבנק בסקטור המוניציפאלי, לפיתוח שיתופי פעולה עם גופים מוסדיים והרחבת פעילות הבנק.