משכורות (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

המפקחת על הבנקים בבנק ישראל, ד”ר חדוה בר, הגישה היום (שלישי) את הדיווח החצי שנתי אודות מחירי השירותים הבנקאיים הנפוצים למשקי הבית.

הדו”ח מבוסס על דיווח של הכנסות בפועל של הבנקים ושל חברות כרטיסי האשראי מעמלות שנגבו על ידם במחצית השנייה של שנת 2015.

מהמסמך עולה כי העלות החודשית הממוצעת לחשבון עו”ש משקי בית ובנקאות פרטית בשנת 2015 עבור ניהול עו”ש והחזקת כרטיס אשראי הסתכמה בכ- 25.5 ש”ח בממוצע לחשבון. בחמש השנים האחרונות עלות זו ירדה בכ- 13.3%.

בבנק ישראל מוסיפים כי לרשות הלקוחות עומדים אמצעים להוזלת עלויות ניהול חשבון עו”ש – ובהם הבנקאות הישירה ושיטת מסלולי העמלות הקבוצות מראש.

גם בנושא העמלות לפעילות בניירות ערך אומרים בבנק ישראל כי הבנקאות הישירה יכולה לחסוך. “התעריף של פעולת קניה ומכירה באמצעות האינטרנט נמוך מתעריף מתן הוראה באמצעות פקיד בנק. לקוחות יכולים להוזיל את המחירים על ידי מעבר לאמצעים ישירים. אמצעים אלו, כאמור לעיל, מגלמים יתרונות נוספים. ההנחה בגין ביצוע פעילות ניירות ערך באינטרנט נעה בין 10% ל- 53%”, נכתב הדו”ח.

בנוסף נאמר בו כי במהלך שנת 2016 צפויים להיכנס לתוקפם שינויי חקיקה בתחום העמלות אשר ימשיכו את מגמת הפחתת עלויות השירותים הבנקאיים למשקי הבית, ובכללם הפחתת העמלה בגין דוחות סטנדרטיים ל- 15 שקלים וצירוף יזום על ידי התאגידים הבנקאיים לשירות המסלולים הבסיסי של הלקוחות שהינם אזרחים ותיקים ולקוחות בעלי מוגבלות, עבורם זוהה כי השירות כדאי.