בקרוב: יגובש חוק ביטוח סיעודי ממלכתי חובה

הביטוח הסיעודי הממלכתי המוצע על ידי השר כץ יתבסס על הביטוח הסיעודי הקבוצתי הקיים כיום בקופות חולים תוך הטלת חובת ביטוח על כל אזרח

השר חיים כץ צילום: דוברות משרד הרווחה

שר העבודה והרווחה חיים כץ פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו בבקשה למנות צוות מומחים אשר יגבש חוק ביטוח סיעודי ממלכתי חובה בתוך מספר חודשים.

פנייתו של כץ הועברה לאור ההחלטה של ראשת אגף שוק ההון והביטוח דורית סלינגר לבטל את הביטוח הסיעודי קבוצתי.

הביטוח הסיעודי הממלכתי המוצע על ידי השר כץ יתבסס על הביטוח הסיעודי הקבוצתי הקיים כיום בקופות חולים תוך הטלת חובת ביטוח על כל אזרח ותוך הקמת “פול” כדוגמת ה”פול” הקיים בביטוח רכב חובה, אשר יבטח תושבים שחברות הביטוח מסרבות לבטח אותם במסגרת ביטוח הסיעוד הקבוצתי הקיים כיום בקופות החולים.

הפסדי ה”פול” ימומנו בחלקם מהרווחים שחברות הביטוח צברו מהביטוח הקבוצתי הפיקטיבי והיתרה תחולק בין חברות הביטוח באופן יחסי בדומה לקיים בביטוח רכב חובה.

עוד מציע השר כץ שתושבים חסרי הכנסה או ששכרם נמוך מרמת שכר שתקבע, לעניין זה, יהיו פטורים מתשלום פרמיית הביטוח עבורם ועבור משפחתם ועלות ביטוחם תועמס על פרמיית הביטוח לאוכלוסיות החזקות ו/או על ידי העלאה קטנה של מס הבריאות.

הביטוח הסיעודי המוצע יהווה חלק נוסף לזכויות המוקנות היום לאזרחי ישראל על פי חוק הביטוח הלאומי ועל פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.