ברבע הראשון של 2018: תיק הנכסים של הציבור שווה 3.65 טריליון שקלים

העלייה בשווי התיק ברביע הראשון נבעה מעלייה ביתרת ההשקעות בחו"ל ומגידול ברכיבי האג"ח.

עצמאות כלכלית
כסף (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

בחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל מפרסמים היום (ראשון) כי ברביע הראשון של שנת 2018 עלה שוויו של תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בכ-28.7 מיליארדי ש”ח (0.8%), לרמה של כ- 3.65 טריליוני ש”ח.

העלייה בשווי התיק ברביע הראשון נבעה בעיקר מגידול ביתרת ההשקעות בחו”ל (23.5 מיליארדים, 4.8%) וברכיבי אגרות החוב הממשלתיות והחברות (15.3 מיליארדים, 1.4%).

עם זאת, משקל תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ביחס לתוצר נותר ללא שינוי במהלך הרביע הראשון ועמד על כ-286.5%. זאת מכיוון שקצב העלייה של תיק הנכסים היה זהה לקצב עליית התמ”ג (0.8% במחירים שוטפים).

ברביע הראשון של שנת 2018 חלה עלייה בשיעור הנכסים במט”ח ובשיעור הנכסים בחו”ל של כ-0.7 ו-0.5 נקודות אחוז, בהתאמה. זאת כתוצאה משילוב של השקעות נטו בחו”ל ומפיחות השקל שהעלה את השווי השקלי של התיק. עלייה זו קוזזה חלקית ע”י ירידות מחירים בבורסות בחו”ל.