בשנת 2016 נפדו כ-11.3 מיליארד שקלים משוק תעודות הסל

ענף תעודות הסל בישראל מנהל נכסים בהיקף של כ-96.1 מיליארד שקלים נכון לסוף שנת 2016

רונן סלומון (צילום: יח"צ)

“בשנת 2016, נפדו משוק תעודות הסל כ-11.3 מיליארד שקלים. מתוך זה, רק בחודש דצמבר 2016 נפדו כ-770 מיליון שקלים”, כך חשף הבוקר (שני) רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר.

סולומון מציין כי “היקף הנכסים המנוהל על-ידי ארבעת מנפיקי תעודות הסל בישראל, עומד בסוף שנת 2016 על כ-96.1 מיליארד שקלים, לעומת כ-103.5 מיליארד שקלים שנוהלו בסוף שנת 2015, וזאת לאור מגמת תנודתיות במרבית בורסות העולם, הגם התיקון שבוצע בשווקי ההון לקראת סוף שנת 2016”.

“בשיא, ניהל ענף תעודות הסל בישראל כ-121.6 מיליארד שקלים בפברואר 2015, אולם לאחר מכן החלו ירידות בשווקים, ואיתם קצב גובר של פדיונות בענף תעודות הסל. גם בשוק המקביל, בענף קרנות הנאמנות ניתן לראות פדיונות בהיקף עצום של מעל 15 מיליארד שקלים בשנת 2016, כך שישנה הסטת השקעות כללית של אזרחי ישראל לאפיקים אחרים, בכללם לאפיקי נדל”ן או אפיקי השקעות עם הטבות לדחיית מיסוי”, הוסיף סלומון.

עוד עולה מבדיקתו של סולומון כי “התפלגות ההשקעות בשוק תעודות הסל נכון לסוף שנת 2016 די דומה לשנת 2015, כך שכ-27.5% מושקע במדדי מניות בארץ, בהיקף כספי של כ-26.5 מיליארד שקלים, כ-39% מושקע במדדי מניות בחו”ל בהיקף כספי של 37.5 מיליארד שקלים, כ-22.5% מהענף מושקע במדדי אג”ח בארץ בהיקף כספי של כ-21.5 מיליארד והשאר מושקע במדדי אג”ח בחו”ל, תעודות ממונפות, סלי מדדים ותעודות פיקדון”.

“אולם”, מוסיף סלומון, “אם נשווה לשנים קודמות יותר, הרי שישנה ירידה חדה בשיעור ההשקעות באפיק מניות בארץ, מה שפוגע בנזילות ובמסחר בבורסה בישראל, מאחר ותעודות הסל אחריות על כשליש מהמחזור במסחר במניות, וכחמישית מהמחזור באג”ח קונצרני. אמנם בשנה האחרונה הציבור פדה כ-5.7 מיליארד שקלים מתעודות על מניות בחו”ל, והחזיר השקעה “לחוף מבטחים” בבורסה בישראל, אך לא כל ההשקעה זרמה למניות בארץ, כך שבשנת 2016 נפרדו כ-350 מיליון שקלים מתעודות על מניות בארץ. במקביל הציבור המשיך לפדות תעודות פיקדון, לאור שיעורי הריבית הנמוכים במשק, בהיקף של כ-3.7 מיליארד שקלים”.