בתום מכרז: ערוץ 20 יפעיל את ערוץ הכנסת

הקבוצה הזוכה אמורה להתחיל בשידורים בעוד כחודשיים

מליאת הכנסת. ( צילום: )קובי גדעון, לע"מ

המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין, בשבתה כוועדת מכרזים, בחרה בקבוצת ערוץ 20 כמפעיל הבא של ערוץ הכנסת.

הקבוצה הזוכה אמורה להתחיל בשידורים בעוד כחודשיים. לקראת סיום תקופת הרישיון הנוכחית, הקימה הכנסת וועדה ציבורית לבחינת עתיד הערוץ. בהמשך להמלצות הוועדה ואישורן על-ידי יו”ר הכנסת, ביצעה הכנסת מספר תיקוני חקיקה בחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת המסדיר את שידורי הערוץ.

למרות סד הזמנים הקצר הנתון, פרסמה המועצה את המכרז ב-13.10.16 (חודשיים בלבד לאחר סיום תיקוני החקיקה). 4 חברות הגישו הצעה במכרז: חברת החדשות הישראלית (חדשות 2, היא המפעיל הנוכחי), קבוצת RGE באמצעות חברת החדשות של ערוץ 10, חברת אימג’ין ב.ה השקעות במדיה (ערוץ 20) וקבוצת נוספת בשם שידורי העם המורכבת מתאי תקשורת, יסמין טי. וי. ועמרב השקעות. ההצעות הוגשו ב-15.1.17.

ההצעה הזוכה זכתה ל-930 נקודות (מתוך 1,000 אפשריות כפי שמפורט במכרז), הצעת RGE זכתה ל-822 נקודות, הצעת חברת החדשות של ערוץ 2 זכתה ל-814 נקודות ושידורי העם, 751 נקודות.

המועצה גייסה באמצעות מכרז פומבי שני יועצים חיצוניים, דני רייכר ושושנה רבן, שניהם בעלי ניסיון של שנים רבות בתחום הטלוויזיה והדיגיטל. תקציב הערוץ נקבע על 25.2 מלש”ח לשנה, הנגזר מתקציב הכנסת. בהתאם לתנאי המכרז, מחויב הזוכה להקים חברה בעלת מטרה יחידה לרבות להפרדה חשבונאית בין החברה הזוכה שהוקמה לצורך הפעלת הערוץ לבין חברות האם המחזיקות בה.

במסגרת הצעתו, הציג הזוכה, בין היתר, אריזה גרפית עדכנית ומיתוג מחדש של הערוץ, לצד איפיון אתר אינטרנט ייעודי כנדרש ואף פירט את אופן השקת הערוץ החדש. הערוץ יחליף את המפעיל הנוכחי עם סיום מושב האביב של הכנסת, בחודש יולי השנה.