גידול בהכנסות חברת פוינטר טלוקיישן ברבעון השני

הכנסות החברה הסתכמו ב-16.2 מיליון דולרים – ומדובר בגידול של 15% במונחי מטבע מקומי בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד

דוד מחלב, מנכ"ל פוינטר צילום: יח"צ

פוינטר טלוקיישן בע”מ,  ספקית מובילה של טכנולוגיה ושירותים לניהול משאבים ניידים (MRM), פרסמה היום (חמישי) את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2016.

ב-8 ביוני 2016, ביצעה פוינטר פיצול של חברת הבת, קבוצת שגריר שירותי דרך בע”מ (פעילות ה-RSA), כחלוקה של דיבידנד בעין לבעלי המניות. תוצאותיה הכספיות של שגריר עד לתאריך זה מוצגות בתוצאות הכספיות של פוינטר כפעילות שהופסקה.

ההכנסות לרבעון השני של שנת 2016 הסתכמו ב-16.2 מיליון דולר – גידול של 4.6% בהשוואה להכנסות של 15.5 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2015. במונחי מטבע מקומי, גדלו ההכנסות ב-15%.

ההכנסות ממוצרים ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו ב-6 מיליון דולר (37% מההכנסות), גידול של 5.1% בהשוואה להכנסות של 5.8 מיליון דולר (37% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות משירותים ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו ב-10.2 מיליון דולר (63% מההכנסות), גידול של 4.4% בהשוואה להכנסות של 9.7 מיליון דולר (63% מההכנסות), בתקופה המקבילה אשתקד. במונחי מטבע מקומי, במדינות הפעילות של חברות הבנות, צמחו הכנסות משירותים ב-20%.

הרווח הגולמי הסתכם ב-7.7 מיליון דולר (47.7% מההכנסות), בהשוואה ל-7.2 מיליון דולר (46.7% מההכנסות) ברבעון השני של שנת 2015.

הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAP הסתכם ב-1.8 מיליון דולר (11% מההכנסות), בהשוואה ל-1.6 מיליון דולר (10.6% מההכנסות) ברבעון השני של שנת 2015.

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP מפעילות נמשכת הסתכם ב-1.5 דולר (9% מההכנסות), בהשוואה ל-1.3 מיליון דולר (8.6% מההכנסות) ברבעון השני של שנת 2015.

ה-EBITDA מהפעילות הסתכם ב-2.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-2.1 מיליון דולר ברבעון השני של 2015.

דוד מחלב, מנכ”ל פוינטר אמר בהתייחסו לתוצאות, “אנו מרוצים מהתוצאות ומההתפתחויות האסטרטגיות המשמעותיות ברבעון. במונחי מטבע מקומי, ההכנסות שלנו ברבעון הנוכחי צמחו ב-15% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הצמיחה המשמעותית באה בעקבות הרחבת בסיס המנויים ב-13% במהלך השנה שחלפה. התשתית הקיימת בפוינטר בנויה לקליטה ושירות של מנויים חדשים אשר ייצרו לנו הכנסות נוספות שיבואו לידי ביטוי בשורת הרווח כפי שבנוי המודל העסקי שלנו. ניתן לראות זאת ברווח התפעולי שגדל ב-17% ביחס לאשתקד”.