גידול ביתרות מטבע החוץ של בנק ישראל בפברואר

יתרות מטבע החוץ של מדינת ישראל הסתכמו בסוף חודש פברואר 2017 בסך 102,028 מיליוני דולרים

מטבע החוץ בישראל צילום: פיקסביי

יתרות מטבע החוץ של מדינת ישראל הסתכמו בסוף חודש פברואר 2017 בסך 102,028 מיליוני דולרים, גידול בסך של 420 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.

בבנק ישראל הסבירו ל’דה רוטשילד’ כי הגידול ביתרות מוסבר בין היתר ברכישות מטבע חוץ על ידי הבנק בסך של 1,365 מיליוני דולרים. מתוכםף נרכשו 250 מיליוני דולר על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.

סיבה נוספת היא לדברי כלכלני הבנק – שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ-10 מיליוני דולרים וכן העברות המגזר הפרטי בסך כ-207 מיליוני דולרים.

מאידך, הגידול קוזז על ידי העברות הממשלה לחו”ל בסך של כ-1,162 מיליוני דולרים, במהלך חודש פברואר.