גידול ביתרות מטבע החוץ של ישראל באפריל

היתרות מהוות כ-33 אחוזים מהתוצר הגולמי המקומי של ישראל

עלייה ביתרות המט"ח (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש אפריל 2017 בסך 105,139 מיליוני דולרים, גידול בסך של 1,968 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם.

היתרות מהוות כ-33% אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי של מדינת ישראל.

הגידול מוסבר בין היתר ברכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 900 מיליוני דולרים מתוכם נרכשו 250 מיליוני דולר על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין.

הסבר נוסף הוא שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ-1,028 מיליוני דולרים, וכן העברות הממשלה מחו”ל בסך כ-45 מיליוני דולרים.

מאידך, הגידול קוזז על ידי העברות המגזר הפרטי בסך כ- 5 מיליוני דולרים.