גידול ביתרות מטבע החוץ של ישראל

יתרות מטבע החוץ לסוף חודש מרץ 2017 הסתכמו בסך 103,291 מיליוני דולרים

מטבע החוץ בישראל צילום: פיקסביי

יתרות מטבע החוץ לסוף חודש מרץ 2017 הסתכמו בסך 103,291 מיליוני דולרים.

מדובר בגידול בסך של 1,271 מיליוני דולרים לעומת סוף החודש הקודם. היתרות מהוות 32.4% אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי.

הגידול מוסבר בשתי סיבות: האחת, רכישות מטבע חוץ על ידי בנק ישראל בסך 1,585 מיליוני דולרים. השנייה, שערוך יתרות מטבע חוץ בסך כ- 549 מיליוני דולרים.

מאידך, הגידול קוזז על ידי העברות הממשלה לחו”ל בסך כ- 649 מיליוני דולרים.

עוד גורם לקיזוז בגידול, היה העברות המגזר הפרטי בסך כ- 214 מיליוני דולרים.