גידול משמעותי ברווחי ההון של אלבר ברבעון השני

דוחות הרבעון השני של החברה מלמדים על צמיחה במכירת כלי הרכב ועל רווחים שהסתכמו מתחילת השנה בכ- 61 מיליון שקלים

רכב צמוד צילום: יח"צ

חברת אלבר הגישה את הדו”חות הכספיים שלה לרבעון השני של שנת 2016.

מהתוצאות עולה כי חלה צמיחה במכירת כלי הרכב וגידול משמעותי ברווחי ההון של אלבר ברבעון השני

שהסתכמו מתחילת השנה בכ 61 מיליון שקלים.

הכנסות החברה גדלו בכ-5% והסתכמו בכ-649 מיליון שקלים לעומת כ-619 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות מהשכרת כלי רכב, שירותי מוסך, דרך וגרירה הסתכמו בכ-260 מיליון שקלים לעומת כ-255 מיליון שקלים באותו רבעון בשנה שעברה.

ההכנסות ממכירת כלי רכב צמחו בכ-7% והסתכמו בכ-389 מיליון שקלים לעומת כ-364 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. רווחי הון ממכירת הרכבים הסתכמו בכ-29 מיליון שקלים.

הרווח הנקי הסתכם בכ- 6 מיליון שקלים לעומת כ-7.7 מיליון שקלים ברבעון השני של2015. הירידה ברווח נובעת בעיקר מירידת ערך של 3 מיליון שקלים בגין פעילות היבוא המקביל.

אורן אלעזרא, מנכ”ל חברת אלבר הצהיר כי מדובר בתוצאות חיוביות. “אנו שמחים לסכם רבעון טוב נוסף בכל תחומי הפעילות של החברה. ההכנסות מסחר בכלי רכב ממשיכים לצמוח בשעורים משמעותיים ומהווים עדות חזקה לדריסת הרגל שלנו בענף”.

“שירותים חדשים ובעיקר אלבר קרדיט, אשר הוקמה רק לפני כשנה ועוסקת במתן אשראי לפרטיים לרכישת כלי רכב, ממשיכה להגדיל בעקביות את היקפי הפעילות שלה ומהווה גיוון נוסף למקורות ההכנסה שלנו”, הוסיף אלעזרא.