גלובל כנפיים ליסינג מקבוצת כנפיים רכשה מטוס איירבוס 330

גלובל ליסינג רכשה את גוף המטוס בכ-12 מיליון דולר ■ היא צפויה לקבל בשנים הקרובות תקבולים בהיקף של כ-243 מיליון דולר מהסכמי החכירה הקיימים, מתוכם סך של כ-55 מיליון דולרים במהלך 12 החודשים הבאים.

המטוס שנרכש. צילום: יח"צ

 

 

חברת גלובל כנפיים ליסינג, מקבוצת כנפיים אחזקות, הודיעה על השלמת עסקה נוספת, לרכישת מטוס מדגם איירבוס 330-300, משנת ייצור 2000, מידי חברה בינלאומית להחכרת מטוסים.

המטוס הנרכש, מוחכר לחברת התעופה הנמנית על קבוצות התיירות המובילות בעולם, שלה חברות תעופה פעילות, המטיסות אלפי נוסעים מידי שנה. זהו המטוס השביעי שרוכשת גלובל ליסינג מאז הרבעון הרביעי של 2013, במסגרת האסטרטגיה של החברה לחידוש והרחבת צי המטוסים שלה.

תקופת החכירה, הארוכה ביותר בצי המטוסים הקיים של החברה כיום, תסתיים במהלך שנת 2025.

סידני סלסקי, מנכ”ל גלובל כנפיים ליסינג, אמר, “אנו שמחים על השלמת עסקת הרכישה הרביעית, בשנה האחרונה. עסקה זו הינה חלק מהאסטרטגיה שלנו לחידוש ולהרחבת צי המטוסים. רכישת המטוס מעידה על מומחיותה של גלובל ליסינג בביצוע עסקאות ליסינג ייחודיות”.

“אנו רואים בכך אפיק אסטרטגי חשוב לביצוע עסקאות נוספות במטוסים. במקביל, אנו נערכים למימוש ולהארכת הסכמי חכירה של מספר מטוסים בצי שלנו עד סוף השנה. מהלכים אלה, יחזקו את תזרים המזומנים ואת איתנותה הפיננסית של החברה, להמשך הצמיחה בשנים הקרובות”, הוסיף סלסקי.

55 מיליון שקלים בתוך שנה

עלות רכישת המטוס והמנועים נחלקה בין שתי חברות, כך שגלובל ליסינג נשאה בעלות של כ-12 מיליון דולר בגין רכישת גוף המטוס ו-RRPF נשאה בעלות רכישת המנועים.

חלקה של גלובל ליסינג מומן באמצעות מקורותיה העצמיים והיא עתידה לבחון מימון נוסף לעסקה בהמשך.

לצורך הגדלת מקורותיה הנזילים, ניצלה החברה את יתרת מסגרת האשראי בסך של 7 מיליון דולר מתוך מסגרת האשראי שהועמדה לה על ידי בנק ישראלי בדצמבר 2015 בסך כולל של 12 מיליון דולר.

 חברת גלובל ליסינג צפויה לקבל סך של כ-16 מיליון דולר מתוך סך התקבולים מדמי החכירה המשולמים על ידי החוכרת לנאמנות באמצעותה מבוצעת העסקה. דמי החכירה הינם קבועים ומשולמים מידי חודש מראש, ועתידים לקטון במהלך שנת 2020 בכ- 6% עד סיום תקופת החכירה בשנת 2025.

בשנים הקרובות צפויה חברת גלובל ליסיניג לקבל תקבולים בסך כולל של כ-243 מיליון דולר, מתוכם סך של כ- 55 מיליון דולר במהלך 12 החודשים הבאים.