דלק קידוחים ואבנר הרוויחו 64 מיליון דולרים ברבעון השני

השותפויות פרסמו את הדוחות הכספיים בהם התברר כי העלייה ברווחים מיוחסת בעיקרה לעלייה המשמעותית בביקושים לגז טבעי במשק

יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים ואבנר צילום: יח"צ

דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט פרסמו היום (רביעי) את הדו”חות הכספיים לרבעון השני של 2016.

רווחי השותפויות ברבעון זה עמדו על 64 מיליון דולרים, לעומת סך של 49.6 מיליון דולרים בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של 29% ברווחים הכספיים.

הגידול ברווח בתקופת הדו”ח לעומת התקופה המקבילה,  נובע בעיקר מעלייה ניכרת בביקושים לגז טבעי מתמר.

דלק קידוחים הרוויחה במהלך הרבעון 33 מיליון דולרים (לעומת 25.4 מיליון ברבעון המקביל ב-2015), ואילו אבנר רשמה רווח של 31 מיליון דולרים (לעומת 24.2 מיליון).

צריכת הגז מתמר עלתה במהלך הרבעון ב-28% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2015 – ועמדה על 2.3 BCM (לעומת 1.8 BCM ב-2015).

במהלך החציון הראשון של 2016 נרשמה עלייה של מעל 18% בביקושים מתמר, אשר עמדו על 4.5 BCM לעומת 3.8 BCM ב-2015.

הגידול בהכנסות הוא תוצאה ישירה של העליות בביקושים, אשר נבעו בשל הפחתת השימוש בפחם לייצור חשמל וכן חיבור לקוחות חדשים למערכת הולכת הגז הטבעי מתמר.

במקביל ממוקדות השותפויות בקידום תכנית הפיתוח של לווייתן וכן ביצוע קידוח “תמר 8”, אשר עתיד להתבצע כבר בנובמבר הקרוב.

יוסי אבו, מנכ”ל דלק קידוחים ואבנר אמר כי הנתונים הכספיים משביעי רצון. “אנו צופים כי העלייה בביקושים תמשך גם בשנים הקרובות כתוצאה מיישום מתווה הגז ומהלכים משלימים, אשר יובילו לשימוש נרחב יותר בגז טבעי הן בסקטורים הקיימים (חשמל ותעשייה) והן בסקטורים חדשים (תחבורה ושימוש ביתי)”.