דלק קידוחים ואבנר מדווחות על רווחי שיא ברבעון השלישי

יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים ואבנר: "הדוחות משקפים אסטרטגיה ארוכת-טווח, במסגרתה פעלנו וממשיכים לפעול להטמעת הגז הטבעי, על יתרונותיו, במשק הישראלי

יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים ואבנר צילום: יח"צ

דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט פרסמו לפני זמן קצר (רביעי) את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של 2016. הרווח הנקי של השותפויות (דלק קידוחים ואבנר) ברבעון זה עמד על 80.9 מיליון דולרים, לעומת סך של 76.1 מיליון דולרים בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של כ-6.3%.

רווחי השותפויות במהלך תקופת הדוח עמדו על 208.9 מיליון דולרים, לעומת סך של 185.7 מיליון דולרים בתקופה המקבילה אשתקד – גידול של כ-12.5%. הגידול ברווחים מיוחס בעיקרו לעלייה בביקושים במשק, וכן לירידה בהוצאות המימון והתפעול.

דלק קידוחים הרוויחה במהלך הרבעון 40.8 מיליון דולרים לעומת  38.8 מיליון דולרים ברבעון המקביל ב-2015, ואילו אבנר רשמה רווח של 40.1 מיליון דולרים, לעומת 37.3 מיליון דולרים עלייה של כ-5.2%  ושל כ-7.5% מהרבעון המקביל אשתקד בהתאמה.

במהלך שלושת הרבעונים הראשונים של 2016 נרשמה עלייה של 12.6% בביקושים לגז טבעי וקונדנסט ממאגר תמר, אשר עמדו על כ-7.1 BCM לעומת כ-6.3 BCM בתקופה המקבילה אשתקד.

השותפויות החלו לפני כחודש בקידוח תמר 8 לאחר תקופה ארוכה של קיפאון בקידוחים הימיים, ונמצאות בשלבים סופיים של מו”מ לחתימה על הסכמי הלוואות למימון חלקן בפיתוח לווייתן לקראת קבלת החלטת השקעה (FID) בשלב הראשון בפיתוח מאגר לווייתן.

יוסי אבו, מנכ”ל דלק קידוחים ואבנר אמר כי “הדוחות משקפים אסטרטגיה ארוכת-טווח, במסגרתה פעלנו וממשיכים לפעול להטמעת הגז הטבעי, על יתרונותיו, במשק הישראלי. ברבעון האחרון חזרנו לקדוח בים, ואנו מצויים בעיצומו של קידוח תמר 8 אשר ישפר את אספקת הגז הטבעי למשק המקומי, ופועלים במרץ לפיתוח מאגר לווייתן ולהרחבת מאגר תמר”.