דרישה: לעצור חוקים המכבידים על המעסיקים

עו"ד אוריאל לין דורש משרי האוצר והמשפטים לעצור למשך שנתיים כל דבר חקיקה המכביד על פעילות המגזר העסקי והמעסיקים

אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר צילום: איתן שלו

עו”ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, שיגר מכתב לשר האוצר ולשרת המשפטים בדרישה למחויבות מוחלטת של הממשלה, הכנסת וכל רשויות המדינה שלא להוסיף חוקים או רגולציה שיעמיסו או יפגעו במגזר העסקי במשך תקופה של שנתיים לפחות.

זאת, מלבד מקרים יוצאים מן הכלל בעלי חשיבות לאומית.

במכתבו ציין לין כי המוטיבציה של יזמים ומעסיקים לפתח ולבנות עסקים נפגעה קשות כתוצאה ישירה מהתהליך המתמשך של חקיקה ורגולציה מכבידה, המועמסת ישירות על גב המגזר העסקי.

לדבריו, ייתכן כי לחלק מההכבדות יש הצדקה בראיית התכלית של המהלך עצמו, אבל חסרה ראייה כוללת של ההשפעה השלילית המצטברת על המגזר העסקי.

הוא סיכם את פנייתו לשרים ואמר כי בשום מקום, לא במשרד האוצר ולא בבנק ישראל או בגורם מחקרי אחר נעשתה עבודה, ממנה ניתן להעריך מה היא תוספת העלות המצטברת למגזר העסקי כתוצאה מהכבדות אלה ומהו זמן הניהול שנדרש היום מהעסק כדי לעמוד בכל שורת ההכבדות.

“דומני, שקשה מאוד לעצב מדיניות כלכלית נכונה, תוך התעלמות מההשפעות ומההשלכות של הדרישות שנוספו מהמגזר העסקי מאז תחילת המאה”, לשון מכתבו של לין.