האוצר חידש את הרישיון של מפעל הפיס

במסגרת היתר הפעילות החדש נאסר השימוש ב-500 מכונות המזל האלקטרוניות ב-150 נקודות מכירה ברחבי הארץ

צילום
שר האוצר משה כחלון צילום: דוברות משרד האוצר

לאחר  חודשים ארוכים של דיונים אינטנסיביים חידש משרד האוצר את היתר הפעילות של מפעל הפיס, שהבטיח את המשך פעילותו לחמש שנים נוספות.

התנאים החדשים, התקבלו לאור המלצות שהתקבלו בוועדה לייעול שוק ההימורים החוקיים בישראל בראשות מנכ”ל משרד האוצר, שי באב”ד.

שר האוצר, משה כחלון, הנחה כי במסגרת חידוש ההסכם עם מפעל הפיס יש להוסיף הגבלות רגולטוריות שיביאו להתאמות נהלי העבודה לסטנדרטיים בינלאומיים של ממשל תאגידי כדוגמת הגבלת כהונת דירקטורים.

על פי ההחלטה, בתוך חצי שנה יגיש מפעל הפיס למשרד האוצר תכנית פריסה מחודשת של תחנות ההימורים שתצטרכנה לעבור מישובים בדירוג סוציו אקונומי נמוך לישובים בדירוג גבוה. הפריסה החדשה תתבצע כך שתתחשב לא רק באשכולות של הישובים אלא גם ברמה הסוציו-אקונומית אליה יסווגו השכונות בהן פרוסות התחנות.

מפעל הפיס יפרט את מיקומן של נקודות המכירה הקיימות והמתוכננות ויסקור את אופי האוכלוסייה באזור, קירבתן למוסדות חינוך, אתרי בילוי או למוסדות בהם שוהים קטינים, צעירים ואוכלוסיות פגיעות אחרות וכדומה.

במסגרת היתר הפעילות החדש נאסר השימוש ב-500 מכונות המזל האלקטרוניות ב-150 נקודות מכירה ברחבי הארץ ומשחקי הקינו עברו לפעול במתכונת מצומצמת. מכירת מוצרי הקינו תתאפשר באשכולות ממעמד סוציו-אקונומי גבוה (אשכולות 6-10) בלבד. בעקבות המהלך יפחת מספר ההגרלות הנערכות מדי יום מ-24 ל-8 בלבד.

היתר הפעילות החדש קובע גם הגבלות משמעותיות על התוכן הפרסומי אותו מפיץ מפעל הפיס. בניגוד להיתר הקודם, שלא הגביל את היקפי הפרסום ולא חייב השמת אזהרות על כרטיסי הגרלה, בהיתר הנוכחי נקבע כי מפעל הפיס יחויב להדפיס טפסי משחק חדשים עם אזהרות, ויפרסם אזהרות זהות בכל פרסומת באמצעי התקשורת. במידה ומפעל הפיס לא יעמוד בתנאים אלו, לא יוכלו לשווק או למכור משחקים.

עוד קבע משרד האוצר כי במסגרת חידוש ההסכם יאסר פרסום בין השעות 15:00-21:00 בפלטפורמות הטלוויזיה והרדיו וכן הגבלות מהותיות על התוכן שמותר למפעל הפיס לפרסם. כמו כן, אסר ההיתר על שיווק מותג הפיס במוסדות חינוך המיועדים לקטינים. לא עוד “בית ספר פיס”, “גן פיס” וכדומה.

בנוסף, במסגרת ההיתר נקבעה תקנה בנושא הפחתת עמלות לזכיינים ומשווקים אזוריים. הפחתה זו, צפויה להגדיל את הכנסות המפעל ובכך לסייע בהגדלת הרווח המועבר לכיתות לימוד ולרשויות המקומיות. ההפחתה אף תמתן משמעותית את הגידול המואץ שחל בשוק ההימורים החוקיים בישראל בשנים האחרונות. ההחלטה נקבעה על בסיס נתונים שעלו בוועדה לייעול שוק ההימורים שהציגו כי מחזור ההכנסות של מפעל הפיס גדל במעל ל-70%. מחזור המכירות גדל מ-3.9 מיליארד ש”ח בשנת 2008 ל- 7.3 מיליארד ש”ח בשנת 2016.