האטה בקצב הגיוסים לקרנות המסורתיות

מורן צביק, מנהל קשרי יועצים במיטב-דש בסיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות

קרנות נאמנות צילום: פיקסביי

שבוע המסחר החולף התאפיין במגמה מעורבת במדדי המניות המקומיים והגלובליים. אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע במגמה שלילית, ואילו אגרות החוב הממשלתיות נסחרו בעליות שערים.

בעקבות המגמה המעורבת בשווקים, קצב הגיוסים בקרנות המסורתיות ירד השבוע והסתכם בכ-315 מיליון שקלים. הקטגוריות המגייסות ביותר היו אג”ח כללי (305 מ’ שקלים) והקרנות המנייתיות (כ-160 מ’ שקלים).

תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף גיוסים של כ-270 מיליון שקלים, המתחלקים לפדיונות של כ-45 מיליון שקלים בקרנות הכספיות, כ-140 מיליון שקלים בקרנות המחקות, ולגיוס של 455 מיליון שקלים בקרנות המנוהלות. כך, עפ”י אומדנים והערכות שבוצעו ע”י כלכלני מיטב דש.

מדדי ת”א 90 ות”א 125 רשמו בשבוע החולף תשואה שלילית של כ-1.7% וכ-0.25% בהתאמה, ואילו מדד ת”א 35 עלה ב-0.15%. למרות המגמה המעורבת, הקרנות המנייתיות1 גייסו כ-160 מיליון שקלים, הנחלקים לגיוסים של כ-100 מיליון שקלים בקרנות מניות בארץ, כ-25 מיליון שקלים בקרנות הגמישות וכ-35 מיליון שקלים בקרנות מניות בחו”ל.

קרנות אג”ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80 ירדו מעט בקצב הגיוסים שלהן, לסכום של כ-305 מיליון שקלים. מתחילת החודש, קרנות אג”ח כללי גייסו כ-950 מיליון שקלים, והן ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות המגייסות גם השבוע.

אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע הקודם במגמה שלילית מתונה. מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה שלילית של עד 0.15%. בעקבות המגמה השלילית, קרנות אג”ח קונצרני ממשיכות לפודות זה שבוע שלישי ברציפות, סכום הנאמד בכ-100 מיליון שקלים. מתחילת החודש, קרנות אג”ח קונצרני פדו כ-215 מיליון שקלים. ההסבר: אזהרות גוברות, כולל מצד בנק ישראל, לגבי הערכת חסר של הסיכון באפיק זה. 

אגרות החוב הממשלתיות במגמה חיובית – מדד ממשלתי כללי רשם בשבוע החולף עלייה של 0.4%. למרות עליות השערים, קרנות אג”ח מדינה ירדו השבוע  בקצב הגיוסים, לסכום הנאמד בכ-75 מיליון שקלים.

 הקרנות הכספיות שינו מגמה משבוע קודם וחזרו לפדות השבוע סכום של כ-45 מיליון שקלים. הקרנות השקליות ממשיכות במגמת הפדיונות, שאף גברה, לסכום הנאמד בכ-55 מיליון שקלים.

קרנות אג”ח חו”ל חזרו לפדות השבוע, סכום של כ-65 מיליון שקלים, זאת לאחר שהן גייסו בשבוע קודם לכן כ-55 מיליון שקלים  כנגד במגמה באפיק. מתחילת החודש הן פדו כ-25 מיליון שקלים.

תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 20.7.17 כ-229.8 מיליארד שקלים. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-213.4 מיליארד שקלים והקרנות הכספיות מנהלות כ-16.4 מיליארד שקלים.