האם חברת ביטוח שתפעל בחוסר תום לב – תשלם פיצויים מוגדלים?

הצעת חוק חדשה קובעת כי חברה שלא תעמוד בהתחייבותה ותשלם למבוטח פיצויים שנקבעו בבית משפט – תשלם קנס של עד 20% יותר

ח"כ אורי מקלב צילום: יח"צ

הצעת חוק חדשה, שהגיש ח”כ אורי מקלב (יהדות התורה) קובעת כי חברת ביטוח שלא תעמוד בהתחייבותה ולא תשלם למבוטח פיצויים שנקבעו בבית המשפט, בית המשפט יוסמך לפסוק למבוטח פיצויים של עד פי-20 מריבית החשב הכללי, ריבית שעומדת היום על אחוז אחד ובהתאמה הפיצוי למבוטח יעמוד על עד 20%.

חוק חוזה הביטוח קובע כי חברת ביטוח חייבת לשלם תגמולי ביטוח תוך 30 יום. חברה שהפרה את חובתה לשלם את תגמולי הביטוח במועדים הקבועים בחוק, מפרה את חוזה הביטוח והמבוטח יכול לתבוע אותה בגין ההפרה, הפרשי הצמדה וריבית – וכן פיצוי בגין הנזק שנגרם למבוטח עקב העיכוב בתשלום התגמולים.

החוק הנוכחי קובע כי בית המשפט רשאי לפסוק פיצויים בגובה של עד פי שלוש מהריבית של החשב הכללי באוצר. ריבית החשב הכללי עומדת בשנים האחרונות על 1%.

הצעת החוק של ח”כ מקלב מבקשת להגדיל את הריבית המיוחדת הקבועה בחוק ולאפשר לבית המשפט לפסוק פיצוי עונשי לחברת הביטוח, בשיעור של עד כפל תגמולי הביטוח להם זכאי המבוטח, במקרה שחברת הביטוח נהגה בחוסר תום לב בבירור חבותה. זאת בביטוחים מפני מחלות, אשפוז, סיעוד וביטוח רכב חובה.

בדיונים שבין ח”כ מקלב לנציגי הממשלה נקבע, כי בית המשפט יוסמך לפסוק למבוטח פיצויים של עד פי-20 מריבית החשב הכללי, ריבית שעומדת היום על אחוז אחד ובהתאמה הפיצוי למבוטח יעמוד על עד 20%.

מקלב אומר כי “הצעת החוק, היא הצעה צרכנית שנועדה להגן על צרכן חלש שמבקש לממש את הביטוח, מפני חברות גדולות ודורסניות. ההצעה נועדה להעביר מסר חד לחברות הביטוח. פעם קרו לזה שיטת מצליח, היום זה הפך לשיטת יצליח. רבע מהמבוטחים מתייאשים.”

לדבריו, “בתי המשפט לא נותנים מענה, כיון שאנו המחוקקים לא אמרנו את דברינו. מדובר בתופעה רחבה מאוד”.