האם קרבה לאתרים סלולריים משפיעה על מחירי הדירות?

בבנק ישראל בחנו את הסוגיה תוך בדיקת השפעת האתרים הסלולריים על מחירי הדירות בקרבתם, בשיטה המתחשבת באפשרות שהצבת האתרים לא הייתה מקרית

הגידול החד של שירותי התקשורת הניידת בישראל מאז סוף שנות השמונים לווה בפריסה נרחבת של אתרים סלולריים.

לאתרים עלולות להיות השפעות חיצוניות שליליות על מחירי הנדל”ן בסביבתם, הנובעים מחשש לנזקים בריאותיים שמקורם בקרינה ומהמפגע האסתטי, במיוחד של אנטנות תורן הבולטות מטבען.

במחקר שנערך על ידי אלעד דה מלאך ונעם זוסמן מחטיבת המחקר בבנק ישראל, בשיתוף עם דויד ג’נסוב ואסף זוסמן מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית, נאמדה השפעת הקרבה לאתרים סלולריים על מחירי הדירות.

בסיס הנתונים למחקר כלל את קובץ העסקאות בדירות מגורים בשנים 2011-2000 של רשות המסים בישראל, כמו גם מידע מקיף על מיקום ומאפייני כל האנטנות הסלולריות בישראל במהלך השנים, שהתקבל באדיבות המשרד להגנת הסביבה.

בעיה נפוצה במחקרים מסוג זה היא שהצבת האתרים הסלולריים אינה בהכרח מקרית (“בעיית הסלקציה”) – יתכן שהצבתם מתואמת עם מאפיינים נוספים שמשפיעים בפני עצמם על מחירי הדירות. למשל, ייתכן שקיימת נטייה חזקה יותר להקים אתרים בבניינים שדייריהם/ שכניהם מרקע חברתי-כלכלי חלש יחסית, בשל התנגדות פחותה להקמתם או תשלום נמוך יותר של חברות הסלולר לדיירים; באותם אזורים בכל מקרה מחירי הדירות כנראה נמוכים יותר.

על מנת להתמודד עם “בעיית הסלקציה” חושבה תחילה הנטייה להצבת אתרים סלולריים ליד דירה. לאחר מכן נערכה אמידה של השפעת הקרבה לאתרים סלולריים על מחירי הדירות, תוך פיקוח על הנטייה להצבת אתרים בסביבת הדירה ועל מאפייני הדירה, השכונה והזמן.

ללא התחשבות ב”בעיית הסלקציה” נמצא שקרבה לאתרים סלולריים מתואמת עם ירידה של 2-1 אחוזים במחירי הדירות, בדומה לממצאים מהמחקרים בעולם, שלא הקדישו די תשומת לב לבעיה. לאחר התחשבות ב”בעיית הסלקציה” לא נמצאה השפעה מובהקת של הקרבה לאתרים על מחירי הדירות. תוצאה זו תקפה גם לגבי אתרי תורן, שהם כאמור בולטים יותר. התוצאה נותרת בעינה גם כשבוחנים עסקאות חוזרות באותו בניין או דירה. לא נמצאו הבדלים בהשפעה בין אזורים בדירוג חברתי-כלכלי גבוה או נמוך.