הארנונה עולה – הציבור משלם

מתחשיב שערך איגוד לשכות המסחר עולה כי משנת 2012 ועד היום, כולל שנת 2018, עלה מס הארנונה ב 14.7% ובסכום של 3.1 מיליארד שקלים

אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר צילום: איתן שלו

עם תחילת שנת 2018 יעלה מס הארנונה שישלם כלל הציבור ב-2.18%, שהם כ-513 מיליון שקלים (לא כולל אישורים חריגים), כך שסך מס הארנונה יגיע השנה לכ-24.1 מיליארד שקלים, כך עולה מבדיקת איגוד לשכות המסחר.

על פי החוק, מדי שנה מתעדכן מס הארנונה אוטומטית לפי נוסחה המורכבת מממוצע של 50% משינוי במדד המחירים לצרכן ו-50% משינוי במדד שכר במגזר הציבורי.

כך שהעלייה בשנת 2018 נובעת בעיקר מעלייה במדד השכר במגזר הציבורי שגדל ב-3.66% , בעוד שבאותה תקופה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.7% בלבד.

מתחשיב שערך איגוד לשכות המסחר עולה כי משנת 2012 ועד היום, כולל העלייה הצפויה בשנת 2018, עלה מס הארנונה ב-14.7% ובסכום של 3.1 מיליארד שקלים. מרביתו, כתוצאה מעליית השכר במגזר הציבורי, שרשם גידול של 25% ובסכום של 2.5 מיליארד שקלים.

עליית השכר במגזר הציבורי היא הגורם היחיד הדוחף מדי שנה את מס הארנונה מעלה, ללא כל תוספת בשירותים הניתנים לציבור ולעסקים. גם כאשר הבקשות החריגות להעלאת מס הארנונה פחתו עם השנים, עקב מאבק מתמשך של איגוד לשכות המסחר, מס הארנונה המשיך לעלות לאור עליית השכר במגזר הציבורי.

לדברי עו”ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, “למרות שדרשנו זה מכבר לנתק כליל את נוסחת העדכון של מס הארנונה מההצמדה האוטומטית למדד השכר במגזר הציבורי – הדבר לא נעשה”.

“הכנסת קופאת על שמריה. כל אימת שעולה השכר במגזר הציבורי, כולל חריגות השכר, נפגעות כל שכבות האוכלוסייה בישראל ונטל המס על העסקים עולה. “העדכון האוטומטי של מס הארנונה, המשולם על ידי השכבות החלשות מעיק אף יותר ממחירי מוצרי המזון. התוצאה הנוכחית מעידה עד כמה הכרחי ודחוף לנתק את מדד השכר מנוסחת מס הארנונה”, מסכם לין.