הבנקים החברתיים יוצאים לדרך

ועדת הרפורמות אישרה לקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק הגברת התחרות באשראי הקמעונאי ■ הבנקים החברתיים יוכלו להציע את שירותיהם לחברי האגודה ולקרובי משפחתם מדרגה ראשונה ■ ההון העצמי המינימלי להקמת בנק חברתי יעמוד על 3 מיליון שקלים

שר הכלכלה אלי כהן צילום איציק הררי, דוברות הכנסת

ועדת הרפורמות, בראשותו של ח”כ אלי כהן, אישרה היום (שני) לקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק להקמת בנקים חברתיים (אגודות אשראי).

הצעת החוק צפויה לגוון את מקורות האשראי לציבור ולהוזיל את מחיר השירותים הפיננסים, על ידי הסרת חסמי כניסה.

יו”ר הוועדה ח”כ אלי כהן הבהיר כי “בנקים חברתיים הינם התאגדות פיננסית שקיימת בכל העולם המערבי. בנקים אלו נותנים שירותים פיננסים לרבות אשראי ופיקדונות בעמלות ובריביות אטרקטיביות בהשוואה לבנקים מסחריים. הודות להורדת דרישות ההון העצמי הקמת בנקים חברתיים הופכת להיות מעשית. חוק זה הינו מרכיב נוסף ברפורמה בבנקאות”.

הצעת החוק מסדירה את פעילותם של אגודות אשראי ומנפיקי כרטיסי חיוב. מתוך מטרה להגביר את התחרות בשוק האשראי הקמעוני, לאפשר לשחקנים מפוקחים חדשים להיכנס לשוק, לגוון את מקורות האשראי במשק ולהרחיב את היקף המוצרים ששחקנים אלו יכולים לספק.

הבנקים החברתיים יוכלו להעניק מגוון שירותים לחברים בהם, בין השירותים שיוכלו הבנקים החדשים לספק ללקוחותיהם: שירותי אשראי, חסכון ושירותים פיננסים הניתנים במסגרת חשבון עו”ש בבנק, הנפקת כרטיסי חיוב, ניהול חשבונות ניירות ערך ועוד.

הבשורה המהותית בחוק, הינו הפחתת הדרישה להון העצמי הראשוני להקמת הבנק מ-75 מיליון שקלים ל-3 מיליון שקלים. תיקון זה יסיר חסם משמעותי שמנע במשך שנים את הקמתם של בנקים חברתיים בישראל.

הוועדה אישרה לעמותות להיות חברות מלאות באגודות אשראי ובלבד שהיקף אחזקתם בהון העצמי לא יעלה על 2.5%.

לעומת זאת, אגודות שיתופיות וחברות למען הציבור, יתאפשר להן להיות חברות בבנקים החברתיים רק לטובת פתיחת חשבון עו”ש ולהפקדת פיקדונות ולא לקבל מסגרת אשראי.

היקף הפיקדונות והאשראי שהבנקים יוכלו לתת יהיה עד 1.5 מיליארד שקלים ומסכום זה תתאפשר סטייה של עד 10%. בנקים חברתיים שיעברו את הסכום של  1.5 מיליארד שקלים, הפיקוח עליהם יעבור מרשות שוק ההון, לבנק ישראל. ונקבעו הוראות שיקלו על המעבר של הפיקוח מרשות שוק ההון לבנק ישראל.

על רקע הורדת דרישות ההון העצמי הכניסה לחברות באגודות האשראי ירדו משמעותית ועומד בחלק מהאיגודים על סכום של 1,000 שקלים בלבד, לכן הוועדה החליטה כי רק מי שיהיה חבר באגודה, או קרוב משפחתו מדרגה ראשונה, יוכל לקבל שירותים מהבנק החברתי.

בנוסף, רק אגודות ועסקים קטנים שמחזור העסקאות שלהם נמוך מ-25 מיליון שקלים ובתנאי שהם מעסיקים עד 50 עובדים, יוכלו להיות חברים באגודת אשראי.