הגירעון בסחר בסחורות בספטמבר: 4.8 מיליארד שקלים

בחודש ספטמבר 2017, הסתכמו יבוא הסחורות ב-18.6 מיליארד שקלים ויצוא הסחורות ב-13.8 מיליארד שקלים

נתונים (צילום: פיקסביי)

יבוא הסחורות בספטמבר 2017, הסתכם ב-18.6 מיליארד ש”ח. 41% מסכום זה היה יבוא חומרי גלם (למעט יהלומים וחומרי אנרגיה), 21% יבוא מוצרי צריכה, 19% יבוא מכונות ציוד וכלי תחבורה יבשתיים להשקעות ו-19% הנותרים יבוא יהלומים, חומרי אנרגיה, אניות ומטוסים.

יצוא הסחורות הסתכם בחודש ספטמבר 2017 ב-13.8 מיליארד ש”ח. 85% מסכום זה היה יצוא תעשייתי, כרייה וחציבה (למעט יהלומים). 14% יצוא יהלומים ו-1% יצוא חקלאי, ייעור ודיג.

את הנתונים מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

עוד עולה כי יצוא הסחורות בחודשים ינואר- ספטמבר 2017, היווה 74.4% מהיבוא (ללא אניות, מטוסים ויהלומים) לעומת 75.7% באותם חודשים אשתקד.

הגירעון המסחרי (סחורות בלבד) בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכם ב-37.7 מיליארד ש”ח לעומת גירעון של 38.0 מיליארד ש”ח בינואר-ספטמבר 2016.

בחודשים יולי-ספטמבר 2017 עלה יבוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים יהלומים וחומרי אנרגיה), על פי נתוני המגמה, ב-5.3% בחישוב שנתי. זאת, לאחר ירידה של 0.3% בחישוב שנתי באפריל-יוני 2017.

בחודשים יולי-ספטמבר 2017 ירד יצוא הסחורות (למעט אניות, מטוסים ויהלומים), על פי נתוני המגמה, ב-13.9% בחישוב שנתי. זאת, בהמשך לירידה של 13.6% בחישוב שנתי באפריל-יוני 2017.

סחר הסחורות בחודש ספטמבר 2017, הושפע בין היתר משינויים בערך הש”ח לעומת המטבעות בהם נערכות עסקאות היבוא והיצוא. בחודש ספטמבר 2017 התחזק הש”ח ביחס לרוב המטבעות: ביחס לדולר ארה”ב התחזק הש”ח ב- 1.8%, ביחס לאירו התחזק הש”ח ב-0.9%, ביחס לין היפני התחזק הש”ח ב- 2.3% וביחס לפרנק השווייצרי התחזק הש”ח ב-1.4%. לעומת זאת, נחלש הש”ח ביחס ללירה שטרלינג ב-0.6%.