ההסתדרות הגישה לבית הדין לעבודה בבאר שבע תביעת ענק בגובה 15 מיליון שקל נגד חברת סודהסטרים. זאת בגין הפגיעה השיטתית, המתוחכמת וחסרת התקדים – בה מעורב גם הדרג הבכיר ביותר בהנהלה – בהתארגנות עובדיה במפעל ברהט.
לצד בקשת הפיצוי הדרמטי, בית הדין התבקש לעצור באופן מיידי את התנהלות החברה בכל הנוגע לצעדים שנקטה כנגד העובדים המבקשים לממש את זכותם החוקית להתאגד.
כ-1,200 עובדי סודהסטרים במפעל ברהט, אשר רובם משתייכים למגזרים מוחלשים בחברה הישראלית, החלו להצטרף להסתדרות בחודש נובמבר 2016.
מהלך ההתארגנות נתקל מראשיתו ולכל אורכו בהתנגדות עזה מצד ההנהלה, שבאה לידי ביטוי בהתנכלות מתמשכת לעובדים המזוהים עם ההסתדרות. כפי שמתואר בכתב התביעה, בחלק מהמקרים ההתנכלות אף גלשה לכדי אלימות, מילולית ופיזית.
באופן ייחודי להליכים מסוג זה, לתביעה מצורפות עדויות של עובדים ש”גויסו” על ידי ההנהלה כסוכנים סמויים, לא פחות, שישתתפו במעגל הפגיעה בהתאגדות. בחלק מהמקרים ההנהלה לא היססה לנצל את מצוקותיהם האישיות של העובדים הללו, והבטיחה לסייע בפתרונן תמורת התחייבות שלהם לרגל אחר חבריהם לפס הייצור ואף לפגוע במובילי ההתאגדות.
כך למשל אחד העובדים המדוברים מעיד כי קיבל הוראה מגבוה לשבץ את יו”ר ועד הפעולה בעמדה מבודדת וקשה, “כדי שיתייאש ויעזוב את העבודה”.
העובדים מתארים מנגנון סיכול משוכלל שהקימה החברה, בסיוע חברת חקירות פרטית שהקימה משרדים בחצר המפעל, הכולל התחקות אחר כל צעד וצעד של העובדים המתאגדים, הכשלתם ופגיעה בהם.
בהמשך להגשת כתב התביעה, יו”ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ציין כי “ההסתדרות לא תיתן לאף מעסיק לפגוע בזכות ההתארגנות החוקית של עובדיו, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בהתנהלות כה שיטתית ופוגענית. מדובר בעובדים מסורים ונאמנים הזקוקים יותר מכל לביטחון התעסוקתי שהתאגדות בהסתדרות תעניק להם, והם זוכים מאיתנו לתמיכה מלאה במאבקם”.