הוחלט: יצרני חשמל ביתיים יזכו להטבות מס

ועדת הכספים אישרה את הצעת החוק למתן הטבות מס ליצרני חשמל ביתיים מאנרגיות מתחדשות

אנרגיה סולארית (צילום )אילוסטרציה: פיקסביי

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום (שלישי) פה אחד את הצעת החוק של שר האוצר, משה כחלון ורשות המסים, למתן הטבות מס ליצרני חשמל ביתיים מאנרגיה מתחדשת.

הצעת החוק מתבססת על תכנית ממשלתית רחבת היקף לעידוד הפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת ועל מספר החלטות ממשלה בנושא.

מטרת הצעת החוק הינה לעודד יצרני חשמל ביתיים, לרבות וועדי בתים, להפיק חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו וולטאית או טורבינת רוח. עודפי החשמל המיוצר יימכרו לבעל רישיון ספק חיוני.

הטבות המס שהצעת החוק מבקשת לתת ליצרני החשמל הביתיים כוללות שני מסלולים. המסלול הראשון מעניק פטור מלא ממס הכנסה, עד גובה הכנסה שנתית של כ- 24,000 שקלים.

המסלול השני מעניק מס מופחת בשיעור של 10%, על הכנסה שנתית של עד לגובה מחזור עסקאות של עוסק פטור, כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף (שעומד בשנת 2016 על כ-99,006 שקלים).

בנוסף לכך, יינתן בכל אחד מהמסלולים פטור גם מרישום כעוסק לצורכי חוק מע”מ, וכן פטור מניהול פנקסי חשבונות ופטור מהגשת דוחות שנתיים הן במס הכנסה והן במע”מ, והכול בכפוף לתנאים הקבועים בחוק. כמו כן, יינתנו גם הטבות מס לאדם המשכיר קרקע ליצרן חשמל ביתי, אשר עליה מוקם ומופעל מיתקן לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת.

תקופת ההטבות תהיה ל- 25 שנים רצופות, החל מהשנה הראשונה שבה החל היצרן הביתי להפיק הכנסה כאמור, הן מייצור חשמל והן למי שהשכיר קרקע שעליה הוקם והופעל מתקן המפיק חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו וולטאית או טורבינת רוח.