הורחב הפטור מדיווח לרשות המסים למשקיעים בשוק ההון

התיקון בא למנוע מצב בו משקיעים בשוק ההון מחויבים בהגשת דו"ח בשל ההנחה כי הם חייבים במס נוסף

שוק ההון? (צילום: פיקסביי)

ועדת כספים אישרה תיקון לתקנות פקודת מס הכנסה לעניין פטור מהגשת דו”ח.

על פי התקנות, הורחב הפטור בהגשת דו”ח למשקיעים בשוק ההון. עד היום משקיע בשוק ההון שמחזור עסקאותיו בענף היה בגובה של 640,000 שקלים ומעלה היה חייב בהגשת דוח, בעקבות התיקון, עלה רף המחזור המחייב בהגשת דוח ל-2,500,000 שקלים.

התיקון בא למנוע מצב בו משקיעים בשוק ההון מחויבים בהגשת דו”ח בשל ההנחה כי הם חייבים במס נוסף.

הדבר נבע מכך שהקריטריון בתקנות היה נמוך מדי ועמד על מחזור של 640,000 שקלים, מה שלא מצביע ברוב המקרים על הכנסות חייבות של 640,000 שקלים, הרף ממנו נגבה מס נוסף.

מחזור פעילות בשוק ההון של 2,500,000 ₪ מבטיח בסבירות גבוהה כי משקיעים אלו יגיעו אל רף ההכנסות ממנו נגבה מס נוסף.