החוב של המגזר הפרטי עלה ברבע השלישי של השנה

יתרת החוב של משקי הבית גדלה ברבע השלישי של שנת 2016 בכ-11 מיליארדי שקלים (2.2%) והסתכמה בכ-501 מיליארדים.

מחביאים את הצ'קים? (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

יתרת החוב של המגזר העסקי גדלה ברביע השלישי של שנת 2016 בכ-10.5 מיליארדי שקלים (1.3%) והסתכמה בכ-841 מיליארדים. יתרת החוב של משקי הבית גדלה ברביע זה בכ-11 מיליארדים (2.2%) ועמדה בסופו על כ-501 מיליארדים.

החוב של המגזר העסקי

 

מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה נמסר, כי ברביע השלישי של שנת 2016 גדלה יתרת החוב של המגזר העסקי בכ-10.5 מיליארדי ש”ח (1.3%) ועמדה בסוף ספטמבר על כ-841 מיליארדים.

העלייה ביתרת החוב נבעה מגידול כמותי בחוב החוץ הבנקאי שהסתכם בכ-14.8 מיליארדים והורכב בעיקרו מגיוסים נטו באג”ח סחירות בישראל.

גיוסים אלו התבצעו בעיקר בספטמבר, בו נרשמו הנפקות משמעותיות שנבעו בחלקן מהקדמת הנפקות מאוקטובר שהתאפיין במיעוט ימי עסקים (חגי תשרי).

העלייה ביתרה קוזזה במקצת מהקטנה כמותית של הלוואות בנקאיות וכתוצאה מייסוף של כ-2.3% בשער החליפין של השקל מול הדולר, אשר הקטין את השווי של החוב הנקוב והצמוד מט”ח.

ברביע השלישי של השנה, הנפיק המגזר העסקי (ללא בנקים וביטוח) אג”ח בשווי של כ-19 מיליארדי שקלים, גבוה משמעותית מהגיוסים ברביע הקודם (כ-10 מיליארדים), רוב הגיוסים התבצעו בספטמבר.

בחודש אוקטובר 2016, על רקע מיעוט ימי העסקים, הנפיק המגזר העסקי אג”ח בשווי של כ-0.5 מיליארדי שקלים בלבד.

החוב של משקי הבית

יתרת החוב של משקי הבית גדלה ברבע השלישי של שנת 2016 בכ-11 מיליארדי שקלים (2.2%) והסתכמה בכ-501 מיליארדים.

מתחילת השנה גדלה יתרת החוב של משקי הבית בכ-27 מיליארדי שקלים (5.6%), מזה כ-16 מיליארדים (4.9%) בחוב לדיור וכ-11 מיליארדים (7.2%) בחוב שאינו לדיור.

יתרת החוב לדיור עלתה ברבע השלישי של השנה בכ-6 מיליארדי שקלים (1.8%) ועומדת על כ-337 מיליארדים.

ברביע השלישי של שנת 2016 נטילת משכנתאות חדשות הסתכמה בכ-16 מיליארדי שקלים, דומה לתקופה המקבילה אשתקד.

באוקטובר 2016 חלה ירידה עונתית ברובה בנטילת משכנתאות לעומת החודש הקודם, והן הסתכמו בכ-2.8 מיליארדי שקלים, זאת בעקבות מיעוט ימי העסקים בחודש זה. בניכוי השפעות עונתיות, האומדן לנטילת משכנתאות חדשות בחודש אוקטובר הסתכם בכ-4.1 מיליארדי שקלים.