החוק להסדרת הלוואות המונים אושר לקריאה שנייה ושלישית

ועדת הרפורמות של הכנסת קידמה עוד את החוק ואף איפשרה לעסקים קטנים להיכנס לתחום קבלת הלוואות מסוג זה

הלוואות דרך המחשב (צילום אילוסטרציה: פיקסביי)

ועדת הרפורמות אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים .

הצעת החוק מסדירה את פעילותן של פלטפורמות אינטרנטיות המתווכות בין אנשים ועסקים לשם הלוואות המונים במתכונת P2P  (Peer to Peerׂ) ו-P2B (Peer to Business).

הלוואות המונים הן הלוואות המתבצעות בין יחידים המעוניינים להשקיע מכספם לבין יחידים או עסקים המעוניינים ללוות כספים, באמצעות גוף מקשר (מפעיל המערכת) שאינו נושא בעצמו בסיכון האשראי וללא תיווך של בנקים או חברות אשראי.

פלטפורמות התיווך מבקשות לצמצם את עלויות התיווך שגובים הגופים הפיננסיים ופותחות אפשרויות השקעה מחד והלוואה מאידך, למי שאינם מקבלים מענה במסגרת המערכת הפיננסית הקיימת.

כיום פועלות בישראל מספר פלטפורמות אינטרנטיות מסוג זה. הן אינן נתונות לאסדרה או פיקוח רגולטורי כלשהו והיקף פעילותן קטן ביחס לפלטפורמות מסוג זה בעולם המערבי שהופכות בשנים האחרונות לשחקן משמעותי.

האסדרה שיזם משרד האוצר כחלק ממהלך רחב להגברת התחרות בתחום האשראי, תאפשר לציבור בישראל שימוש נרחב יותר בפלטפורמות אלה ותגביר את האמון בהן, וכך תגדל התחרות מול הבנקים.

במהלך החודשיים האחרונים קיימה הוועדה הדיונים מעמיקים בנושא וקידמה מספר צעדים במסגרת הצעת החוק ומחוצה לה. ראשית, קידמה הוועדה ניסוחו של מסמך הבנות בין הפיקוח על הבנקים ורשות הון ההון, אשר מסדיר את היחסים בין הבנקים לחברות המפעילות פלטפורמות מקוונות למתן הלוואות P2P.

הוועדה יזמה את ניסוח המסמך לאחר שבדיונים על הצעת החוק עלה כי קיימים קשיים בממשק בין הבנקים לחברות ה-P2P, המקשים מאוד על פעילותן של החברות.

צעד משמעותי נוסף שקידמה הוועדה הייתה מציאת פתרון המאפשר גם לעסקים קטנים לקבל הלוואות המונים תוך הפחתת הרגולציה ומניעת פיקוח כפול. במסגרת הפתרון הוחלט שבגין הלוואות עד סכום של מיליון שקלים לעסק בכל רגע נתון לא יידרש פיקוח של הרשות לניירות ערך על הפלטפורמה המתווכת, אלא רק של רשות שוק ההון.

עוד הוסכם כי הרשות לניירות ערך לא תגבה מפלטפורמות המפוקחות על ידה אגרה בגובה 2% מכל עסקה כפי שתוכנן במקור, כי אם רק אגרה שנתית קבועה על סך 50,000 שקלים. כמו כן, דאגה הוועדה להכניס להצעת החוק סעיפים המאפשרים את פעילותן של פלטפורמות מקוונות למתן הלוואות חברתיות שלא למטרות רווח.

בכפוף לאישורו הסופי מליאת הכנסת, ייכנס החוק לתוקף בפברואר 2018.