החלטה: שוברים את המונופול של מכון התקנים

אושר השינוי המבני במכון ופתיחה לתחרות של בדיקות עמידה בתקן של מוצרים מיובאים

מכון התקנים צילום: באדיבות Itzuvit, ויקימדיה

הקבינט החברתי-כלכלי אישר היום (רביעי) את הצעת שר האוצר לשינוי מבני מקיף במכון התקנים ותחום התקינה בישראל.

ההצעה פותרת מספר כשלים הנוגעים למכון התקנים, המשפיעים באופן משמעותי על המשק.

השינוי כולל צעדים לאיזון הרכבי ועדות המכון, ובתוכם הוועד הפועל והוועדות המקצועיות שעוסקות בתקינה וכן צעדים נוספים להגברת השקיפות בפעילות המכון.

ההצעה תביא להתייעלות בפעילות המכון ותקטין את המעורבות של בעלי האינטרסים הדומיננטיים במשק בפעילות התקינה – שלעתים משמשת כלי להגבלת התחרות, על ידי יצירת חסמים למתחרים קטנים ובינוניים מהתעשייה המקומית או מצד מוצרים מיובאים.

על מנת לקדם את אימוץ התקינה הבינלאומית נקבע בהצעת החוק כי סטיות מתקינה בינלאומית שהן ייחודיות לישראל, ידרשו את אישור ראש הממשלה, שר האוצר ושר הכלכלה והתעשייה.

בנוסף, אושרו צעדים לפתיחה לתחרות של שוק בדיקות העמידה בתקן של מוצרים מיובאים – אשר נבדקים נכון להיום רק על מכון התקנים, תוך מתן כלים וסמכויות אכיפה להבטחת בטיחות הציבור.

ההצעה גם מטפלת בחוסר היעילות הקיימת במכון – שבאה לידי ביטוי בין היתר בפעילות הפסדית המתמשכת לאורך שנים בחלק מיחידות המכון.

במסגרת הצעת משרד האוצר, יצומצם מספר החברים בוועד הפועל, יוסדר הליך בחירת מנכ”ל המכון ותוגבר הבקרה הממשלתית על פעילות המכון.

בנוסף, יקודמו צעדים על מנת לאפשר למעבדות פרטיות אשר יעמדו בסטנדרטים המקצועיים שייקבעו, לבצע את הבדיקות הנדרשות לשם ייבוא מוצרים – לצד מתן כלים וסמכויות לממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה, על מנת להבטיח את בטיחות הציבור.