הכנסות אלביט מערכות ברבעון השלישי: 780.8 מיליארד דולרים

בצלאל מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות מגיב לנתונים: "זו תוצאה של המאמצים שלנו לאמץ מספר מהטכנולוגיות שלנו ליישומים אזרחיים, ולהקים חברות שיעסקו בתחומים אלו. אנו מקווים לראות את פירות היוזמות האלו במהלך השנים הבאות"

אלביט מערכות מדווחת היום (חמישי) על תוצאות הרבעון השלישי של השנה.

הכנסות החברה ברבעון השלישי של שנת 2016 הסתכמו ב-780.8 מיליון דולרים בהשוואה ל-764.8 מיליון דולרים ברבעון השלישי של שנת 2015.

הרווח הגולמי לרבעון השלישי של שנת 2016 הסתכם ב-238.1 מיליון דולרים (30.5% מסך ההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי של 233.5 מיליון דולרים (30.5% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המחקר והפיתוח, נטו לרבעון השלישי של שנת 2016 הסתכמו ב-65.6 מיליון דולר (8.4% מסך ההכנסות), בהשוואה ל-61.0 מיליון דולר (8.0% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות השיווק והמכירה, נטו לרבעון השלישי של שנת 2016 הסתכמו ב-60.9 מיליון דולר (%7.8 מסך ההכנסות), בהשוואה ל-60.6 מיליון דולר (7.9% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות הנהלה וכלליות, נטו לרבעון השלישי של שנת 2016 הסתכמו ב-36.1 מיליון דולר (4.6% מסך ההכנסות), בהשוואה ל-36.4 מיליון דולר (4.8% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות תפעוליות אחרות, נטו לרבעון השלישי של שנת 2016 הסתכמו ברווח של כ-10.5 מליון דולר. הסכום משקף רווח שנבע מהערכת שווי מניות בחברה ישראלית חדשה כתוצאה מהשקעות משקיע חיצוני. חברת הבת הוקמה ביולי 2016 ופועלת בתחום מערכות אנרגיה מתקדמות לישומים בתחבורה אזרחית.

בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ”ל אלביט מערכות אמר בתגובה לפרסום התוצאות, “אנו מרוצים מהתוצאות הכספיות של הרבעון, המציגות צמיחה ושיפור ברווח. הצמיחה בצבר בהשוואה לשנה קודמת, של יותר משישה אחוזים, תומכת בצמיחה המתמשכת בהכנסות, כפי שהצגנו בשלושת הרבעונים הראשונים בשנה זו. בנוסף, רשמנו רווח, בפעם השניה השנה, כתוצאה מפיצול פעילויות בתחום האזרחי”.

“זו תוצאה של המאמצים שלנו לאמץ מספר מהטכנולוגיות שלנו ליישומים אזרחיים, ולהקים חברות שיעסקו בתחומים אלו. אנו מקווים לראות את פירות היוזמות האלו במהלך השנים הבאות”.