הכנסות בזק בינלאומי ירדו ברבעון ב-3.6%

החברה מדווחת כי ההכנסות הסתכמו ברבעון השני לשנת 2016 בכ-377 מיליון שקלים ■ בחברה מדווחים על גידול של כ- 7% בהכנסות החברה מפעילות ה Data Center לעומת הרבעון המקביל

מוטי אלמליח, מנכ"ל בזק בינלאומי צילום: יח"צ

בזק בינלאומי מציגה היום (חמישי) את התוצאות הכספיות שלה לרבעון השני של השנה.

ההכנסות ברבעון השני של שנת 2016 הסתכמו בכ-377 מיליון שקל לעומת כ-391 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של כ- 3.6%. קיטון זה בהכנסות נובע בעיקרו מן הקיטון בהכנסות מפעילות השיחות בין מפעילים בנטרול פעילות זו, מציגה בזק בינלאומי גידול בהכנסות של כ-1% לעומת הרבעון המקביל, גידול זה נובע מן הגידול המתמשך במכירת שירותי האינטרנט של החברה על תשתית הכבל התת ימי בקיזוז השחיקה הנמשכת בשוק השיחות הבינלאומיות.

בחברה אומרים כי יישום ההסכם הקיבוצי שנחתם בתחילת השנה, השפיע על כל מדדי הרווחיות.

הרווח התפעולי ברבעון השני של שנת 2016 הסתכם בכ-47 מיליון שקל לעומת כ-62 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של כ- 24.2%.

הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2016 הסתכם בכ-33 מיליון שקל לעומת כ-45 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של כ-26.7%.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2016 הסתכם בכ-69 מיליון שקל לעומת כ-74 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של כ-6.8% אשר נובע מיישום ההסכם הקיבוצי כאמור לעיל. תזרים המזומנים החופשי ברבעון השני של שנת 2016 הסתכם בכ-36 מיליון שקל לעומת כ-48 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, קיטון של כ- 25.0%.

מוטי אלמליח, מנכ”ל בזק בינלאומי הגיב לנתונים ואמר כי “מהלכי החדשנות אותם מובילה בזק בינלאומי מקבלים דגש ברבעון זה, ומצליחים לייצר פעילויות חדשות ומניבות. זאת אל מול השפעות השוק התחרותי בו אנו פועלים בארץ ובעולם ויישום ההסכם הקיבוצי בחברה”.