הכנסת אישרה: תוקם רשות שוק ההון

החוק שאושר קובע כי שר האוצר, באישור הממשלה, ימנה את מנהל הרשות החדשה לתקופת כהונה של חמש שנים ■ הרשות תתוקצב בסעיף תקציבי נפרד בתקציב המדינה כמשרד ממשלתי

סגן שר האוצר ח"כ יצחק כהן צילום: לע"מ

מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק שיזמו שר האוצר, משה כחלון וסגנו, יצחק כהן, להקמת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

הרשות תפעל כיחידה ממשלתית עצמאית כאשר תפקידיה יהיו להגן ולשמור על עניינם של המבוטחים, העמיתים ולקוחות הגופים המפוקחים, להבטיח את יציבותם וניהולם התקין של הגופים המפוקחים על מנת לקיים את התחייבויותיהם, לקדם את התחרות בשוק ההון, הביטוח והחיסכון ובמערכת הפיננסית, ולעודד חדשנות טכנולוגית ועסקית.

החוק שאושר קובע כי שר האוצר, באישור הממשלה, ימנה את מנהל הרשות החדשה לתקופת כהונה של חמש שנים. הרשות תתוקצב בסעיף תקציבי נפרד בתקציב המדינה, כמשרד ממשלתי, כאשר הממונה יהיה האחראי על ניהול התקציב. יצירת סעיף תקציבי נפרד לפעילות הרשות יאפשר לה שיקול דעת מיטבי וחופש פעולה בקביעת סדר עדיפויותיה.

החוק החדש ממלא אחר המלצותיהם של ארגונים בין לאומיים, כגון ה- OECD  וקרן המטבע הבין לאומית, אשר תומכים ביצירת רשות פיקוח פיננסית עצמאית.

שר האוצר, משה כחלון אמר בתגובה כי “הרשות החדשה תהווה זרז להגברת התחרות בשוק. הרשות תגן על ציבור החוסכים בישראל ותקבע סדר עדיפויות שכולו ייקבע מתוך שיקולים מקצועיים בלבד וראיית טובת האזרח”.

סגן שר האוצר, יצחק כהן הוסיף כי “הרשות החדשה תפקח על כספי החוסכים המוערכים בכ- 1.4 טריליון שקלים, סכום שאף גדל בכ-100 מיליארד שקלים נוספים בכל שנה”.

“הקמת הרשות היא מהלך היסטורי ובשורה גדולה לשוק. בכך מצטרפת מדינת ישראל למדינות המפותחות בעולם שבהן רשות פיננסית אשר מבטיחה הגנה מיטבית על כספי החוסכים והמבוטחים במקצועיות וללא השפעות פוליטיות”, מסכם כהן.