הכנסת פועלת להבטחת הכיסויים הביטוחיים של אזרחי ישראל

ועדת הכספים החלה לדון במודל הסיכונים לפיו יתנהלו וייפוקחו חברות הביטוח בישראל, להבטחת כושר הפירעון של החברות

המפקחת על הביטוח. דורית סלינגר צילום: דוברות הקריה האקדמית אונו

ועדת הכספים החלה היום (שני) לדון במודל הכלכלי שמקדמת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון להבטחת כושר הפירעון של חברות הביטוח בישראל.

מדובר במהלך הדומה לזה שנעשה במדינות רבות, בעיקר ברוב מדינות המערב, ושמטרתו להבטיח שחברות הביטוח יוכלו לעמוד בהתחייבויות הביטוחיות הרבות שלהן כלפי ציבור המבוטחים. המודל מבוסס על ניהול סיכונים ואמור להתאים את הרגולציה בהתאם.

המודל קובע את גובה ההון העצמי שנדרשת להחזיק כל חברת ביטוח בכל רגע נתון להבטחת כושר הפירעון שלה כלפי המבוטחים. חברי ועדת הכספים אמורים בסופו של דבר להכריע אם לקבל את המודל, לדחותו או לבצע בו שינויים.

יו”ר ועדת הכספים, ח”כ משה גפני (יהדות התורה) קרא לאנשי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לבוא בדברים עם נציגי רשות ניירות ערך, איגוד חברות הביטוח והחברות עצמן, על-מנת להגיע למתווה מוסכם והודיע, ש”במקרים של חוסר הסכמות, ועדת הכספים היא זו שתכריע”.

מנהלת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, הציגה את המודל תחת הכותרת “משטר הון כלכלי מבוסס כושר פירעון”. היא אמרה כי “חברת ביטוח חייבת להיות גורם יציב שיכול להבטיח את הכיסוי הביטוחי של המבוטחים בעקבות אירוע ביטוחי, קיצוני ככל שיהיה”.

“ההון העצמי של חברת הביטוח זה כרית הביטחון שלה כנגד סיכונים צפויים ובלתי צפויים. הכוונה שלנו היא לחזק את חברות הביטוח לגבי היכולת שלהן לעמוד בהתחייבויות שלהן כלפי המבוטחים. הביטוח נועד לספק הגנה לפרט, למבוטח, באמצעות העברת הסיכון לחברת הביטוח. ישנם סוגי ביטוח שונים לתקופות שונות ובהתאם רמות הסיכון. לא דומה רמת הסיכון בין ביטוחים לשנה אחת ואף פחות, כגון ביטוחי נסיעות, רכב, דירה, לבין ביטוחים לפרקי זמן ממושכים של שנים רבות קדימה או אף לכל החיים, כגון ביטוח אבדן כושר עבודה וביטוח חיים שהם עד גיל הפרישה, ביטוח בריאות שהוא לכל החיים”, דברי סלינג’ר.

יו”ר ועדת הכספים, ח”כ משה גפני, הודיע בסיכום, ש”זה רק הדיון הראשון בעניין ומבלי שנכנסו למהות, ממש לתוכן הדברים”.

גפני קרא לסלינגר ולאנשי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לבוא בדברים עם רשות ניירות ערך, איגוד החברות ועם החברות עצמן באמצעות מנגנון של ועדה מייעצת בנושא ולחזור לוועדת הכספים לאחר-מכן. “אם יגובשו הסכמות טוב, אם לא ועדת הכספים תצטרך להתכנס על-מנת להכריע בעניין”.