הלמ”ס: ירידה בביקושי הדירות בישראל

ב-12 החודשים האחרונים נרשמה ירידה של 12.7% בכמות המבוקשת של הדירות החדשות בהשוואה לשנה שחלפה לה

פרוייקט מגורים בבנייה (צילום אילוסטרציה: משה מילנר, לע"מ)

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת כי בשלושת החודשים שבין יוני-אוגוסט 2017, עמדה הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות ודירות שלא למכירה שהחלה בנייתן) על כ-10,550 יחידות, כך עולה מנתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

הנתונים מצביעים על ירידה של כשני אחוזים בביקוש לדירות, לעומת שלושת החודשים מרץ-מאי 2017.

ב-12 החודשים האחרונים נרשמה ירידה של 12.7% בכמות המבוקשת של הדירות החדשות בהשוואה לשנה שחלפה לה.

כ-27% מסך כל הכמות המבוקשת של דירות חדשות (דירות חדשות שנמכרו ודירות שלא למכירה שהחלה בנייתן) היו במחוז המרכז וכ-8% בלבד במחוז ירושלים.

בחינת נתוני המגמה של הכמות המבוקשת של דירות חדשות , מראה שבחודשים יולי 2016 – מאי 2017 נרשמה ירידה של 1.7% בממוצע לחודש, ועמדה על רמה של כ-3,790 דירות בממוצע לחודש.

זאת לאחר שבחודשים ינואר-יוני 2016, חלה עלייה של כ-0.6% בממוצע לחודש והרמה עמדה על כ-4,100 דירות בממוצע לחודש.

בין יוני לאוגוסט נמכרו כ-6,870 דירות חדשות, עלייה של 5.9% לעומת מספר הדירות החדשות שנמכרו בשלושת החודשים שקדמו לתקופה זו.

ב-12 החודשים האחרונים נרשמה ירידה של 15.4% במספר הדירות החדשות שנמכרו, בהשוואה לשנה הקודמת.